Uppdrag och målgrupp

Tilläggsuppdraget omfattar specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS).

Tilläggsuppdraget kan sökas av vårdgivare som har huvuduppdrag antingen inom Rehabilitering långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom eller som har huvuduppdrag Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering.

Verksamheten ska utföras av vårdteam med specialistläkare och sjuksköterska. Vid behov av rehabiliteringsinsatser ska teamet kompletteras med en eller flera hälsoprofessioner som arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, psykolog och socionom. Personal bör ha erfarenhet av patienter med ME/CFS.

I förfrågningsunderlaget nedan beskrivs målgrupp och uppdraget.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Ansök om avtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.

Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Frågor angående MMR2 kontakta:

Frågor angående planerad specialiserad neurologisk rehabilitering:

Relaterad information

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Omfattar rehabilitering i dagvård och slutenvård av vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, godkända vårdgivare, remiss och kontaktuppgifter.