Uppdrag och målgrupp

Vårdval för rehabilitering vid långvarig, ospecifik smärta är ett tilläggsuppdrag för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård.

Tilläggsuppdraget avser multimodal rehabilitering, MMR 1, som är en teambaserad rehabilitering där flera professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog samarbetar och tillsammans med patienten utformar rehabiliteringen.

Målgrupp för tilläggsuppdraget är patienter med långvarig ospecifik smärta som varat mer än tre månader med låg eller måttlig påverkan av psykisk ohälsa/psykosociala faktorer. Målet med rehabiliteringen är ökad livskvalitet samt ökad aktivitets- och arbetsförmåga hos patienterna.

I MMR ingår teambesök och konferenser samt individuella besök och gruppbesök.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Vårdgivare med avtal

För närvarande finns inga vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringanvisningar - MMR1

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2016. Uppdaterad 30 augusti 2016.

Ansök om avtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.

Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Husläkaruppdraget och tilläggsavtal

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt vilka tilläggsavtal som finns. Förfrågningsunderlag och kontaktuppgifter.