Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, psykiatri och psykosomatik, neurologi eller barn.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från slutenvården. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tolv inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggsuppdrag

Tilläggstjänst till uppdraget består av behandling i bassäng.

I uppdraget ingår att:

 • erbjuda specialiserade fysioterapi insatser på mottagning, individuellt eller i grupp
 • undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp och utvärdera insatser
 • upprätta en individuell rehabiliteringsplan
 • tillgodose återkommande insatser för patient med varaktigt nedsatt funktionstillstånd
 • arbeta förebyggande och främja levnadsvaneförändringar.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Godkända vårdgivare

Uppdaterad juni 2019

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Konsultfirma Noaksson AB, Caroline Noaksson
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20
Kwarnmarks fysioterapi AB, My Kwarnmark
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ortopedi

Roslagens FysioRehab AB, Monica Lundin
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50
Lollo Frimore Fysioterapi AB
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ortopedisk manuell terapi

JS Fysioterapi AB, Jörgen Skoglund
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50

 Mental hälsa

Anna Nilsson Fysioterapi
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50
(öppnar 26 augusti 2019)

Pia Lundin Fysioterapi
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50
(öppnar 26 augusti 2019)

Smärta och smärtrehabilitering

Johan Sundin fysioterapi och friskvård AB
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Frågor och svar

Fakturera

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansök om ändring

Ansökan om förändring i verksamhet

Ifyllningsbar ansökningsblankett om förändringar i verksamhet för vårdval specialiserad fysioterapi. Ansökan ska göras senast tre månader före planerad förändring.

Vikariat

Anvisningar om vikariat

Här finns information om vilka villkor som gäller vid ansökan om tillfälligt vikariat för vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till: