Brödsmule-navigation

Page Content

Region Stockholm har infört e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård.

En patient kan välja att stå utanför det elektroniska frikortssystemet.
I dessa fall tillämpas den ursprungliga manuella hanteringen med högkostnadskort (remsa) och frikort. Dessa högkostnadskort och frikort beställs av vårdgivaren från Medicarrier via nedanstående formulär.

Patienter som väljer att stå utanför det elektroniska frikortssystemet får kontakta sin vårdgivare för frågor om högkostnadskort och frikort.
Vid utfärdande av frikort i pappersformat ska vårdgivarens stämpel alltid användas i fältet Utfärdat av. Handskrivet frikort medges inte.

Privata vårdgivare och tandläkare

Privata vårdgivare och tandläkare beställer högkostnadskort, frikort och plastfickor via formuläret nedan.

Vårdgivare inom verksamhet med patientkontor

Vårdgivare som arbetar inom verksamheter med patientkontor ska i stället göra beställningen via kontaktpersonen på patientkontoret. Patientkontoret gör i sin tur beställningen via formuläret nedan.

Patienter i Stockholms län

Som patient kan du inte beställa på denna sida. Kontakta din vårdgivare som utfärdar frikortet om du har uppnått högkostnadsbeloppet.

Som patient kan du även logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster där du själv kan beställa frikort i pappersformat när du har uppnått högkostnadsbeloppet.

 

Observera att frikort inte kan beställas av dig som patient här nedan.

Beställ

Högkostnadskort

Plastfickor

Frikort

Beställknapp