Brödsmule-navigation

Covid-19 - samlad information

Hälso- och sjukvården har ställt om för att kunna ta hand om fler akut sjuka patienter i covid-19 och andra patienter i behov av sjukvård. Här finns information till dig som vårdgivare om läget just nu, riktlinjer och beslut för olika vårdområden, hantering av misstänkt och bekräftad smitta, samt om hur vården fungerar under sommaren.

Socialstyrelsens diagnoskoder: U07.1 Covid-19, virus påvisat samt U07.2 Covid 19, virus ej påvisat.