Vårdgivarguiden

Tillbaka

Metodstöd vid in- och utskrivning från somatisk slutenvård.

Metodstöd vid in- och utskrivning från somatisk slutenvård.

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.