Vårdgivarguiden

Tillbaka

1. Hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet med mera - Fördelning av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

1. Hjälpmedel för rörelsenedsättning, aktiviteter i dagliga livet med mera - Fördelning av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS