Vårdgivarguiden

Tillbaka

2. Medicinteknisk apparatur i hemmet - Fördelning av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

2. Medicinteknisk apparatur i hemmet - Fördelning av kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS