Vårdgivarguiden

Tillbaka

4. Materiel för sårvård och kompression - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

4. Materiel för sårvård och kompression - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS