Vårdgivarguiden

Tillbaka

5. Näringsprodukter - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

5. Näringsprodukter - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS