Vårdgivarguiden

Tillbaka

6. Hjälpmedel vid inkontinens - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS

6. Hjälpmedel vid inkontinens - Fördelning av förskrivnings- samt kostnadsansvar mellan landsting och kommun i bostad med särskild service enligt LSS