Vårdgivarguiden

Tillbaka

Om skyddsutrustning vid aerosolbildande procedurer hos patient med covid-19