Vårdgivarguiden

Tillbaka

Central venkateter och risk för kateterrelaterad infektion på IVA, HTA-rapport 2017:38