Vårdgivarguiden

Tillbaka

Anpassat andningsstöd, neurally adjusted ventilatory assist (NAVA), vid respiratorbehandling, HTA-yttrande 2014:16

Anpassat andningsstöd, neurally adjusted ventilatory assist (NAVA), vid respiratorbehandling, HTA-yttrande 2014:16