Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övervikt och fetma

Det särskilda utvecklingsprojektet Övervikt och fetma avslutades 2020. Inför 2021 har flera satsningar kunnat implementeras till ordinarie verksamhet. De regionala programområdena (RPO) utgör kärnan i utvecklingsarbetet med prioriterade mål och insatsområden, följande är centrala inom bland annat övervikt och fetma: RPO Barn och ungdomars hälsa; RPO Endokrina sjukdomar; RPO Levnadsvanor och RPO Primärvård. Barn och ungdomars hälsa samt Endokrina sjukdomar har varsin tillsatt arbetsgrupp för barnövervikt och fetma, respektive fetma(vuxen).

Stöd för aktörer

Här hittar du stöd och verktyg för aktörer med viktiga roller i arbetet med att minska övervikt och fetma.