Brödsmule-navigation

Nio husläkarmottagningar deltog. Projektet syftade till att testa tekniken och samla erfarenheter från patienter och vårdpersonal.

Resultatrapporten beskriver både hur den nya mötesformen tagits emot av patienter och vårdpersonal, hur tekniken upplevts och andra värdefulla erfarenheter. För dig som vill börja använda videomöten i din verksamhet kan rapporten bidra med värdefull input.

Resultatrapporten

Delrapporter

Relaterad information

Digitala vårdmöten

Här hittar du tillämpningsanvisningar, frågor och svar samt hur din mottagning gör för att komma igång med digitala vårdmöten.