Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På grund av serverflytt kommer sjukresesystemet att vara avstängt den 20 januari från klockan 14 till 23. Det innebär att det inte går att registrera tillstånd för sjukresor under den tiden. Vår uppmaning är att du redan nu registrerar tillstånd till de patienter som är i behov av sjukresa under 20 och 21 januari, eller senast innan klockan 12 den 20 januari. Tillstånd som kommer in via formulären på Sjukreseguiden efter klockan 12, handläggs efter klockan 8 den 21 januari.

De patienter som inte fått tillstånd registrerat i förväg kan söka ersättningen i efterhand. Det innebär att de får lägga ut pengar för en privat taxi och skicka in ersättningskravet till oss tillsammans med ett tillstånd från er och taxikvittot i original.

De akut- och jourmottagningar som har sjukresebiljetter kommer kunna använda sig av dem under  tiden som systemet är avstängt.

Patienter med tillstånd för sjukresa med sjukresekort eller som har tillstånd att resa med sjukresebiljett, ringer som vanligt till beställningscentralen och bokar sin sjukresa.

Mina Sidor och Talsvar kommer inte att fungera under den här tiden.