Till start

Vårdgivarguiden

Exempel på formulär och hur de kan göras är

 • levnadsvanor
 • uppföljning av vårdaktivitet
 • kvalitetsregister
 • matdagbok
 • medgivande
 • skattningsformulär
 • formulär riktade till en viss målgrupp.

Tjänsten är inte integrerad i något vårdadministrativt system i Region Stockholm. Formulären skapas av vårdpersonal via ett fristående gränssnitt. Formulären skickas och svaren tas emot och bearbetas via det fristående gränssnittet. Svaren kan sedan exporteras till vårdadministrativa system.

Hur gör patienten

För att kunna använda e-tjänsten  loggar patienten in på 1177.se med sin e-legitimation, och väljer "Formulär att fylla i" under "Övriga tjänster".

Alla formulär, både påbörjade och inskickade formulär visas. Alla formulär visas endast under en begränsad tid.

Andra tjänster för formulär

Utöver 1177 Formulärhantering finns det i Region Stockholm andra tjänster för formulär som skickas till invånaren och läggs till bland invånarens meddelanden på 1177.  

 • Via basutbudet av e-tjänster på 1177 finns möjlighet att skapa formulär när man skapar en egen ärendetyp, till exempel frågeformulär inför patientbesök.
  Basutbud av e-tjänster på 1177
 • Stöd och behandling är en e-tjänst där vårdgivare och patient kan interagera kontinuerligt med hjälp av formulär som skapas i e-tjänsten.
  Stöd och behandling
 • Med hjälp av ett webbaserat verktyg integrerat i journalsystemet Take care går det att skapa webbformulär där svaren från patienten journalförs i Take care. Patienten får sitt formulär skickat till direkt till inkorgen i 1177.

Översikt över vad de olika 1177-formulären kan göra.

Anslutning, drift och förvaltning

Om du som vårdgivare vill använda 1177 Formulärhantering, skicka ett mejl till nedanstående e-postadress.

Förvaltning 1177

Formulärtjänsten utvecklas, drivs och förvaltas nationellt av Inera.

Support

För vårdpersonal – användarstöd för e-tjänsterna på 1177

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna? Kontakta i första hand din lokala support och i andra hand Ineras kundservice.

Felanmälan och användarstöd

  • Uppdaterad: 22 januari 2024

  • Faktagranskad: 22 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mitra Nordén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen