Till start

Vårdgivarguiden

1177 Vårdguiden är regionernas tjänst till allmänheten för råd om vård och hälsa på webb och telefon. Det övergripande målet för 1177 Vårdguiden är att främja hälsa och att stärka patientens ställning och att förenkla kontakt och dialog med vården.

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguidens webbplats innehåller tusentals faktatexter om sjukdomar, hälsa, regler och rättigheter. På temasidorna finns fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer samlade kring olika ämnen. Alla texter är kvalitetsgranskade av experter från hälso- och sjukvården och tandvården, och flera är översatta till andra språk. Här kan invånaren också ställa frågor anonymt om sjukdomar och hälsa.

På 1177.se kan invånaren leta och hitta kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningen i hela Sverige. Man kan också jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med mottagningen och hur lätt det är att få läkartider på olika vårdcentraler. För vissa mottagningar kan man även se omdömen från patienter.

Din vårdenhet på 1177 Vårdguiden

Information om din vårdenhet kan visas på 1177 Vårdguidens webbplats. Informationen om vilket avtalat vårdutbud som finns på respektive vårdenhet hämtas automatiskt från Utbudstjänsten. Övrig information om vårdgivaren, exempelvis adress, öppettider och namn hämtas från Region Stockholms elektroniska katalog, EK.

Manual för att synas på 1177 Vårdguiden

Webbsida Vårdgivarguiden Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Webbsida Vårdgivarguiden Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Webbsida Vårdgivarguiden Utbudstjänst SLL

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

1177 Vårdguiden inloggade e-tjänster

Med e-tjänster på 1177 Vårdguiden kan du som vårdgivare kommunicera med dina patienter på ett effektivt och säkert sätt. Patienterna kan kontakta dig på tider som passar dem och du kan svara när du har möjlighet och tid under din arbetsdag. Du kan även hantera exempelvis tidsbokning och förnyelse av recept via e-tjänsterna och dina patienter har tillgång till sin läkemedelsförteckning. Via e-tjänsterna kan patienterna också ställa frågor direkt till sjukvårdsrådgivningen och få svar inom en timme. Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor om psykisk ohälsa, beroende och funktionshinder.

Mer information om 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du läsa genom att klicka på länken:

Beställa informationsmaterial

Beställning av material görs via länken informationsmaterial här nedan. En del material kan du även skriva ut själv. Dessutom finns det bilder för väntrumsskärmar.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon ger invånare i Region Stockholm sjukvårdsrådgivning, hänvisar till rätt vårdnivå och ger råd om egenvård dygnet runt och kallas också för första linjens digitala vård. Totalt hanterar sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon cirka 1,4 miljoner samtal per år i Stockholm.

1177 Vårdguiden på telefon i Stockholm har kortfattat följande uppdrag:

 • Ta emot inkommande samtal till 1177 Vårdguiden.
 • Vara telefonombud för samtliga akutmottagningar.
 • Vägleda patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser till rätt vårdform utifrån personens vårdbehov.
 • Utgöra ett stöd till personal inom hemtjänsten, trygghetsjouren och annan sjukvårdsverksamhet.
 • Förmedla ärenden till den prehospitala bakjouren som avgör om ambulans eller jourläkarbil är aktuellt.
 • Förmedla ärenden till distriktsjuksköterska.

För att säkerställa en enhetlig och patientsäker hänvisning använder 1177 Vårdguiden på telefon Hänvisningsstödet, regionens gemensamma beslutsstöd avseende hänvisning av patienter. I Hänvisningsstödet ingår över 2 000 symtom och brådskegrader kopplade till vårdform och egenvårdsråd.

En majoritet av besvarade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon leder till ett egenvårdsråd. För att öka tryggheten och minska oron hos patienten kan patienten kontaktas av sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon inom 2 timmar för ett uppföljande samtal, så kallad Medicinsk återuppringning.

I dagsläget kan sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon boka in besökstider på de flesta gynmottagningar, utvalda barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt husläkarmottagningar. Ytterligare barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt resterande husläkarmottagningar ges nu möjligheten till anslutning.

1177 Vårdguiden på telefon är klassad som en samhällsviktig tjänst av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och ingår i den Katastrofmedicinska beredskapsplanen framtagen av Region Stockholm.

I kvartalsvisa Nöjdkundindexundersökningar framgår att invånarna i Region Stockholm är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. I undersökningen framgår till exempel att nio av tio skulle rekommendera sjukvårdsrådgivningen till andra och att en av tre skulle åka till en akutmottagning direkt om inte 1177 Vårdguiden fanns.  

1177 Vårdguiden på telefon kan nås på följande nummer:

 • Inom Sverige: 1177
 • Utom Sverige: +46 771 1177 00

Samtalen besvaras av ca 270 sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet. Upphandlad vårdgivare för tjänsten är MedHelp AB.

1177 Vårdguiden på telefon är tillgänglig på följande språk

 • Svenska
 • Finska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • Teckenspråk – Via tolkförmedlingen
 • Bildtelefoni.net – Via tolkförmedlingen

1177 Vårdguiden - tidningen

Tidningen 1177 Vårdguiden delas ut fyra gånger per år till alla hushåll i Stockholms län. Den innehåller artiklar om hälsa, egenvård och hälso- och sjukvård. Tidningen finns också som sökbar e-tidning.

I mötet med patienten

1177 Vårdguidens webbplats och telefon finns tillgänglig dygnet runt och kan därför vara ett komplement till ett personligt möte. 

Tipsa gärna dina patienter om att besöka webbplatsen för information om till exempel sjukdomar, undersökningar och behandlingar. Informationsmaterial om hur du kan använda 1177.se i patientmötet kan skrivas ut och/eller beställas.

Sociala medier

1177 Vårdguiden finns även på Facebook och Twitter.

 • Uppdaterad: 29 april 2019

 • Faktagranskad: 16 december 2018

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Cathrin Axelsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen