Till start

Vårdgivarguiden

1177 är ett av Sveriges mest kända varumärken. I den senaste kundundersökningen från 2020 uppgav 99 procent av de tillfrågade att de kände till 1177. 1177 ägs och finansieras gemensamt av landets regioner och drivs och förvaltas av Inera. I varje region finns dessutom regionala förvaltningsledare och redaktörer. Det övergripande målet är att främja hälsa och att stärka patientens ställning och att förenkla kontakten och dialogen med vården.
 
Inom ramen för varumärket finns:
 • råd om hälsa och vård på webbplatsen 1177.se
 • sjukvårdsrådgivning via telefonnummer 1177
 • säkra inloggade tjänster
 • tidningen 1177 som delas ut till samtliga hushåll i Stockholms län.

1177.se

Varje månad har 1177.se cirka 4 miljoner besök, bara i Stockholm. Här söker våra invånare bland annat information om
 • sjukdomar
 • behandlingar
 • regler och rättigheter
 • vad man kan göra själv när man är sjuk
 • kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningen i hela Sverige.
Under pandemin utgjorde 1177.se basen i regionens kommunikation kring covid-19. 
 
Med så många besök varje månad, ställs höga krav på kvalitet, tillgänglighet och trovärdighet. Det tillgodoser redaktionen med hjälp av experter och faktagranskare i regionen, samt genom ständiga förbättringar kring användarvänlighet och att skapa lättillgängliga texter 
 
Inte bara dina patienter har nytta av 1177.se. Även du som vårdpersonal, apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek kan använda er av webbplatsen i ert arbete.
 
Du får tillgång till regional information, vårdutbud och länkar till e-tjänster när du regionaliserat dig. Du har alltid möjlighet att välja en annan region och ta del av informationen där.

Din vårdenhet på 1177.se

Information om din vårdenhet kan visas på 1177.se. Informationen om vilket avtalat vårdutbud som finns på respektive vårdenhet hämtas automatiskt från Utbudstjänsten. Övrig information om din verksamhet, exempelvis adress, öppettider och namn hämtas från Region Stockholms elektroniska katalog, EK.

Gäller från och med den 17 november 2022.

Hitta vård visar och gör din vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som din vårdenhet vill delge.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Tjänster på 1177.se i inloggat läge

De inloggade tjänsterna på 1177.se erbjuder dig som vårdgivare och dina patienter en oberoende och konkurrensneutral plattform. Här kan patienterna ta del av sin journal eller kontakta vården oavsett om hen varit hos en privat eller regionfinansierad mottagning.


När dina patienter loggar in på 1177.se kan du som vårdgivare kommunicera med dem på ett effektivt och säkert sätt. De kan kontakta dig på tider som passar dem och du kan svara när du har möjlighet och tid under arbetsdagen.
Aktuella tjänster som du som vårdgivare kan erbjuda dina patienter är till exempel:

 • Kontakta din mottagning
 • Boka, av- eller omboka tid
 • Förnya läkemedel
 • Förnya hjälpmedel
 • Möjlighet att läsa sina journalanteckningar och följa sin remiss
 • Formulär att fylla i inför vårdmötet
 • Intyg
 • Digitala stöd- och behandlingsprogram med eller utan interaktion (via tjänsten Stöd och behandling)
 • Egen provhantering. Patienter som ofta tar prover kan via den tjänsten och boka och hantera sin provtagning själva.

Utöver ovanstående kan invånarna logga in och ställa frågor till sjuksköterskorna på 1177 på telefon (som svarar skriftligt). Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor om psykisk ohälsa, beroende och funktionshinder.

Välkommen att utforska vilka fler tjänster som erbjuds i inloggat läge på 1177.se.

Beställa informationsmaterial

Beställning av material görs via länken informationsmaterial här nedan. En del material kan du även skriva ut själv. Dessutom finns det bilder för väntrumsskärmar.

1177 på telefon

1177 på telefon ger invånare i Region Stockholm sjukvårdsrådgivning, hänvisar till rätt vårdnivå och ger råd om egenvård dygnet runt och kallas också för första linjens digitala vård. Totalt hanterar sjuksköterskorna på 1177 på telefon cirka 1,4 miljoner samtal per år i Stockholm.

1177 på telefon i Stockholm har kortfattat följande uppdrag:

 • Ta emot inkommande samtal till 1177.
 • Vara telefonombud för samtliga akutmottagningar.
 • Vägleda patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser till rätt vårdform utifrån personens vårdbehov.
 •  Utgöra stöd till vårdpersonal, t.ex. personal inom hemtjänsten och trygghetsjouren
 • Förmedla patientärenden av akut karaktär bakjouren som avgör om ambulans eller jourläkarbil är aktuellt.
 • Förmedla patientärenden till distriktsjuksköterska.

För att säkerställa en enhetlig och patientsäker hänvisning använder 1177 på telefon Hänvisningsstödet, regionens gemensamma beslutsstöd avseende hänvisning av patienter. I Hänvisningsstödet ingår över 2 000 symtom och brådskegrader kopplade till vårdform och egenvårdsråd.

Flertalet av besvarade samtal till 1177 på telefon leder till ett egenvårdsråd. Vid de fall som patienten får ett egenvårdsråd kan sjuksköterskan ringa tillbaka till patienten inom 2 timmar för ett uppföljande samtal. Det kallas för Medicinsk återuppringning och kan öka tryggheten och minska oron hos den som fått råd om vad de kan göra själva. 

I dagsläget kan sjuksköterskorna på 1177 på telefon boka in besökstider på de flesta gynmottagningar, utvalda barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt husläkarmottagningar. Ytterligare barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt resterande husläkarmottagningar ges nu möjligheten till anslutning.

1177 på telefon är klassad som en samhällsviktig tjänst av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och ingår i den Katastrofmedicinska beredskapsplanen framtagen av Region Stockholm.

I kvartalsvisa Nöjdkundindexundersökningar framgår att invånarna i Region Stockholm är mycket nöjda med 1177 på telefon. I undersökningen framgår till exempel att nio av tio skulle rekommendera sjukvårdsrådgivningen till andra och att en av tre skulle åka till en akutmottagning direkt om inte 1177 fanns.  

1177 på telefon kan nås på följande nummer:

 • Inom Sverige: 1177
 • Utom Sverige: +46 771 1177 00

Samtalen besvaras av ca 270 sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet. Upphandlad vårdgivare för tjänsten är MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB.

1177 på telefon är tillgänglig på följande språk

 • Svenska
 • Finska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • Persiska
 • Ryska
 • Tigrinja
 • Teckenspråk – Via tolkförmedlingen
 • Bildtelefoni.net – Via tolkförmedlingen

Informationsblad

Informationsblad om 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon i A4-format och på flera språk. Den svenska versionen kommer med en engelsk översättning och övriga språkversioner kommer med en svensk/engelsk översättning i samma blad. De går både att ladda ner och beställa.

Öppna dokumentet och välj språk i högra hörnet.

Tidningen 1177 

Tidningen 1177 är en redaktionell tidning som delas ut till alla hushåll i Stockholms län. Syftet med tidningen är att främja hälsofrågor och förmedla kunskap om egenvård samt hälso- och sjukvård i länet. Tidningen har funnits sedan 2002.

Tidningen räknas som samhällsinformation. Därför får alla invånare tidningen även om de har tackat nej till reklam.

Tidningen finns även som sökbar e-tidning där man kan bläddra, skriva ut, tipsa patienter om artiklar eller söka efter artiklar i tidigare nummer. Läs senaste numret som e-tidning här. Den finns även som taltidning på så kallad Daisy-skiva.

I mötet med patienten

1177.se och telefon finns tillgänglig dygnet runt och kan därför vara ett komplement till ett personligt möte. 

Tipsa gärna dina patienter om att besöka webbplatsen för information om till exempel sjukdomar, undersökningar och behandlingar. Informationsmaterial om hur du kan använda 1177.se i patientmötet kan skrivas ut och/eller beställas.

Sociala medier

1177  finns även på Facebook med en allmän sida och en som är inriktad på småbarnsföräldrar. Där ger redaktionen nyheter, förebyggande hälsoråd och vägledning i vården, men inte personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Uppdaterad: 7 november 2022

 • Faktagranskad: 7 november 2022

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Malin Erlingsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen