Till start

Vårdgivarguiden

1177 Vårdguiden är regionernas tjänst till allmänheten för råd om vård och hälsa på webb och telefon. Det övergripande målet för 1177 Vårdguiden är att främja hälsa och att stärka patientens ställning och att förenkla kontakt och dialog med vården.

1177 Vårdguiden på webben

På webbplatsen, 1177.se, samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges regioner. Där kan man läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter. Invånaren kan också hitta vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården.

Webbplatsen erbjuder både kvalitetssäkrad och användarvänlig information samt tjänster som underlättar den egna och närståendes kontakter med vården. 1177 Vårdguiden vill främja hälsa, öka allmänhetens kunskap och stärka patientens ställning. Även vård- och apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek har nytta av webbplatsen i sitt arbete.

1177.se anpassas automatiskt beroende på var i landet man bor och man kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i den egna regionen. Man kan också välja en annan region och ta del av utbudet där.

På 1177.se kan invånaren leta och hitta kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningen i hela Sverige.

Din vårdenhet på 1177 Vårdguiden

Information om din vårdenhet kan visas på 1177 Vårdguidens webbplats. Informationen om vilket avtalat vårdutbud som finns på respektive vårdenhet hämtas automatiskt från Utbudstjänsten. Övrig information om vårdgivaren, exempelvis adress, öppettider och namn hämtas från Region Stockholms elektroniska katalog, EK.

Hitta vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Hitta vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

1177 Vårdguiden inloggade e-tjänster

Med e-tjänster på 1177 Vårdguiden kan du som vårdgivare kommunicera med dina patienter på ett effektivt och säkert sätt. Patienterna kan kontakta dig på tider som passar dem och du kan svara när du har möjlighet och tid under din arbetsdag. Du kan även hantera exempelvis tidsbokning och förnyelse av recept via e-tjänsterna och dina patienter har tillgång till sin läkemedelsförteckning. Via e-tjänsterna kan patienterna också ställa frågor direkt till sjukvårdsrådgivningen. Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor om psykisk ohälsa, beroende och funktionshinder.

Det finns också möjlighet att erbjuda digitala stöd- och behandlingsprogram med eller utan interaktion, via tjänsten Stöd och behandling.

Mer information om 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du läsa genom att klicka på länken:

Beställa informationsmaterial

Beställning av material görs via länken informationsmaterial här nedan. En del material kan du även skriva ut själv. Dessutom finns det bilder för väntrumsskärmar.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon ger invånare i Region Stockholm sjukvårdsrådgivning, hänvisar till rätt vårdnivå och ger råd om egenvård dygnet runt och kallas också för första linjens digitala vård. Totalt hanterar sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon cirka 1,4 miljoner samtal per år i Stockholm.

1177 Vårdguiden på telefon i Stockholm har kortfattat följande uppdrag:

 • Ta emot inkommande samtal till 1177 Vårdguiden.
 • Vara telefonombud för samtliga akutmottagningar.
 • Vägleda patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser till rätt vårdform utifrån personens vårdbehov.
 •  Utgöra stöd till vårdpersonal, t.ex. personal inom hemtjänsten och trygghetsjouren
 • Förmedla patientärenden av akut karaktär bakjouren som avgör om ambulans eller jourläkarbil är aktuellt.
 • Förmedla patientärenden till distriktsjuksköterska.

För att säkerställa en enhetlig och patientsäker hänvisning använder 1177 Vårdguiden på telefon Hänvisningsstödet, regionens gemensamma beslutsstöd avseende hänvisning av patienter. I Hänvisningsstödet ingår över 2 000 symtom och brådskegrader kopplade till vårdform och egenvårdsråd.

Flertalet av besvarade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon leder till ett egenvårdsråd. Vid de fall som patienten får ett egenvårdsråd kan sjuksköterskan ringa tillbaka till patienten inom 2 timmar för ett uppföljande samtal. Det kallas för Medicinsk återuppringning och kan öka tryggheten och minska oron hos den som fått råd om vad de kan göra själva. 

I dagsläget kan sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon boka in besökstider på de flesta gynmottagningar, utvalda barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt husläkarmottagningar. Ytterligare barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt resterande husläkarmottagningar ges nu möjligheten till anslutning.

1177 Vårdguiden på telefon är klassad som en samhällsviktig tjänst av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och ingår i den Katastrofmedicinska beredskapsplanen framtagen av Region Stockholm.

I kvartalsvisa Nöjdkundindexundersökningar framgår att invånarna i Region Stockholm är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. I undersökningen framgår till exempel att nio av tio skulle rekommendera sjukvårdsrådgivningen till andra och att en av tre skulle åka till en akutmottagning direkt om inte 1177 Vårdguiden fanns.  

1177 Vårdguiden på telefon kan nås på följande nummer:

 • Inom Sverige: 1177
 • Utom Sverige: +46 771 1177 00

Samtalen besvaras av ca 270 sjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet. Upphandlad vårdgivare för tjänsten är MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB.

1177 Vårdguiden på telefon är tillgänglig på följande språk

 • Svenska
 • Finska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • Persiska
 • Ryska
 • Tigrinja
 • Teckenspråk – Via tolkförmedlingen
 • Bildtelefoni.net – Via tolkförmedlingen

Informationsblad

Informationsblad om 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon i A4-format och på flera språk. Den svenska versionen kommer med en engelsk översättning och övriga språkversioner kommer med en svensk/engelsk översättning i samma blad. De går både att ladda ner och beställa.

Öppna dokumentet och välj språk i högra hörnet.

1177 Vårdguiden - tidningen

Tidningen 1177 Vårdguiden är en redaktionell tidning som delas ut till alla hushåll i Stockholms län. Syftet med tidningen är att främja hälsofrågor och förmedla kunskap om egenvård samt hälso- och sjukvård i länet. Tidningen har funnits sedan 2002.

Tidningen räknas som samhällsinformation. Därför får alla invånare tidningen även om de har tackat nej till reklam.

Tidningen finns även som sökbar e-tidning där man kan bläddra, skriva ut, tipsa patienter om artiklar eller söka efter artiklar i tidigare nummer. Läs senaste numret som e-tidning här. Den finns även som taltidning på så kallad Daisy-skiva.

I mötet med patienten

1177 Vårdguidens webbplats och telefon finns tillgänglig dygnet runt och kan därför vara ett komplement till ett personligt möte. 

Tipsa gärna dina patienter om att besöka webbplatsen för information om till exempel sjukdomar, undersökningar och behandlingar. Informationsmaterial om hur du kan använda 1177.se i patientmötet kan skrivas ut och/eller beställas.

Sociala medier

1177 Vårdguiden finns även på Facebook och Twitter.

 • Uppdaterad: 20 juni 2022

 • Faktagranskad: 27 oktober 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Malin Erlingsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen