Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

De e-tjänster som valts har mottagningen stora möjligheter att anpassa. Exempelvis lägger mottagningen själv in de villkorstexter med information som invånaren möts av när de använder e-tjänsterna. Basutbudets e-tjänster är i startläge helt manuella. Det finns möjlighet att skapa färdiga standardsvar.

När mottagningens e-tjänster är sammanställda och konfigurerade kan invånaren i inloggat läge på 1177.se välja mottagning och fylla i formulär som mottagningen har skapat, till exempel förnya recept eller beställa tid hos läkare. Ett ärende skapas då hos mottagningen, som hanterar och svarar på ärendet.

Nytta

 • Med ett stort utbud av e-tjänster kan tid sparas.
 • Vårdgivaren besvarar ärenden när det passar verksamheten.
 • Vårdgivaren kan välja vilka e-tjänster som ska aktiveras på mottagningen samt skapa egna vilket ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på mottagningen.
 • Invånaren kan kontakta vården, utföra vårdärenden och läsa personlig information på ett säkert sätt och på tider som passar invånaren själv.

E-tjänster som finns i basutbudet

Av-/omboka tid

Här kan invånaren skicka en förfrågan om att avboka eller omboka sin tid. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Observera att det finns en annan e-tjänst som heter 1177 tidbokning som inte är en del av basutbudet utan är en egen fristående e-tjänst. 1177 tidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via e-tjänster på 1177.se.

Om 1177 tidbokning och hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Beställa tid

Invånaren kan lämna önskemål om tid för besök hos vårdgivaren. Kontaktorsak måste anges. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Begära intyg

Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger sedan om det gäller önskemål om förnyelse eller ett nytt intyg.

Beställa journalkopia

Invånaren kan lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Förlänga sjukskrivning

Invånaren kan lämna önskemål om att förlängning av sjukskrivning. Ärendetypen används till exempel när sjukskrivningen förlängs i väntan på någon specifik åtgärd som höftledsoperation eller liknande.

Fråga sjuksköterskan

Invånaren kan skriva och fråga och samtidigt svara på ett antal frågor om sina besvär och sitt hälsotillstånd, och får sedan rådgivning av sjuksköterska på mottagning.

Observera att det finns en annan e-tjänst som heter "Fråga en sjuksköterska" som inte är en del av basutbudet utan är en fristående e-tjänst. De som svarar på frågorna där är samma sjuksköterskor som svarar när man ringer till 1177 på telefon.

Förnya recept

Invånaren kan lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär.

Förnya hjälpmedel

Invånaren kan lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange fyra hjälpmedel per formulär.

Kontakta mig

Invånaren kan lämna önskemål om att bli kontaktad av mottagningen. Det kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Rådgivning

Invånaren kan ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare varit i kontakt med.

Skapa egna e-tjänster för din mottagning

I basutbudet ingår även möjlighet för din mottagning att skapa helt egna e-tjänster för vanliga ärenden vid patientkontakt. En egen tjänst är ett formulär för invånaren att fylla i som personalen på mottagningen sedan skräddarsyr efter egna behov.

Exempel på sådana e-tjänster kan vara:

 • Meddelande till min läkare.
 • Svar på provtagning.
 • Har min remiss kommit fram?

Innan man skapar egna e-tjänster kan det vara bra att ta reda på vilka behov av e-tjänster som finns på mottagningen. Det går att göra genom att till exempel:

 1. Registrera vad telefonsamtalen handlar om under en dag eller två.
 2. Fundera på om det går att ersätta dessa frågor i digitalt format.

Anslutning, drift och förvaltning

När mottagningen har anslutit sig till e-tjänsterna på 1177.se får mottagningen tillgång till basutbudet. Information om hur du gör för att ansluta finns här:

Beskrivning av hur du ansluter din mottagning till e-tjänsterna på 1177.se.

 • Plattformen utvecklas, drivs och förvaltas nationellt av Inera.
 • Basutbudet förvaltas, införs och samordnas regionalt på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Mer information

Support

För vårdpersonal – användarstöd för e-tjänsterna på 1177

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna? Kontakta i första hand din lokala support och i andra hand Ineras kundservice.

Felanmälan och användarstöd

  Vid frågor om anslutning 

  Förvaltning 1177

  • Uppdaterad: 17 oktober 2023

  • Faktagranskad: 17 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen