Till start

Vårdgivarguiden

E-tjänsterna på 1177 möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Tjänsterna är kostnadsfria och kan ses som ett komplement till andra sätt att kommunicera. Genom att logga in på e-tjänsterna på 1177 kan invånare i hela landet utföra sina vårdärenden på tider som passar hen själv samt läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

Det finns en mängd olika e-tjänster och nya e-tjänster utvecklas löpande. Några e-tjänster är gemensamma och tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm. En del av e-tjänsterna kan kopplas till dig som vårdgivare.

Säker ingång till vården

E-tjänsterna på 1177 är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Personuppgifterna är skyddade så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet. Stark autentisering används och all information är krypterad.

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

E-tjänster kopplade till vårdgivare 

Nedan framgår vilka e-tjänster du som vårdgivare kan ansluta till din mottagning. Vilka e-tjänster du ska erbjuda invånarna via 1177 framgår i avtalet mellan din mottagning och Region Stockholm. Din mottagning kan med fördel erbjuda fler tjänster från den befintliga listan.

I basutbudet på 1177.se ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra.

Om 1177 tidbokning och hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

E-tjänster – ansluta mottagning

Först behöver du som vårdgivare ett avtal med Region Stockholm. När avtalet är klart kommer du att läggas upp i elektroniska katalogen (Ek) där personer och verksamheter som har avtal med Region Stockholm finns. Din vårdenhet blir då även synlig och sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177.se. Sedan ska du ansöka om anslutning till e-tjänster på 1177 via ett formulär. Du kommer att få en bekräftelse på mejl att din ansökan är godkänd och då får du tillgång till basutbudet av e-tjänster på 1177.

Läs mer om hur du kan ansluta din mottagning till e-tjänsterna nedan. Här finns också anslutningsformuläret och adresser.

Beskrivning av hur du ansluter din mottagning till e-tjänsterna på 1177.se.

Anslut lokal administratör

Är du vårdpersonal och behöver ha behörighet till en mottagning som redan är ansluten till e-tjänsterna på 1177? Kontakta då den som är behörig administratör på din mottagning. Om rollen saknas kan verksamhetschef/enhetschef för mottagningen skicka in begäran om behörighet via formuläret nedan.

Om er mottagning behöver ha en behörig lokal administratör med tillgång till e-tjänsterna på 1177.se kan en begäran skickas via formuläret.

E-tjänster – avsluta anslutning

Om en mottagning inte längre ska vara ansluten till e-tjänsterna på 1177 fyller du i och skickar in formuläret för inaktivering. Observera att du först behöver hantera alla inkomna ärenden.

Instruktioner och ifyllbart formulär för hur er mottagning inaktiverar sin anslutning till e-tjänsterna på 1177.se.

Låsning av invånares inloggning på 1177

Som invånare är det frivilligt att ha en inloggning i e-tjänsterna på 1177. Här kan invånare med svenskt personnummer logga in med sitt bank-id eller Freja e-id plus. Inloggad i e-tjänsterna på 1177 kan invånaren sköta sina ärenden mot olika vårdgivare, se sina bokade tider eller lista om sig.

E-tjänsterna på 1177 är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Personuppgifterna är skyddade så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet. Stark autentisering används och all information är krypterad. Ibland så räcker inte den säkerheten och vissa situationer kräver att det inte ska gå att logga in i e-tjänsterna och då behöver invånarens inloggning låsas på 1177. Det kan göras på två olika sätt: på invånarens initiativ eller på vårdens initiativ.

Låsa invånarens inloggning på invånarens initiativ

Det kan invånaren göra själv och det görs via en blankett som hittas på 1177, samma blankett kan även användas till att avsluta sin inloggning helt.

Upplåsning av inloggning på invånares initiativ

Invånaren kan ta bort en egen låsning av sitt e-tjänstkonto genom att fylla i avsedd blankett på 1177 (se Låsa invånarens inloggning på invånarens initiativ) och skicka den till 1177, som utför en upplåsning av e-tjänstkontot. Om invånaren vill bryta den egna förseglingen (som görs i 1177 journal) och öppna sin journal igen, kan hen endast göra detta genom ett personligt besök hos en vårdgivare.

En invånare kan inte bryta en försegling eller ta bort en låsning av inloggningen som gjorts på vårdens initiativ.

Blanketten kan efter inskanning mejlas till:

E-tjänster 1177

Den kan också skickas med post till den här adressen:

1177
E-tjänster

Inera
Box 17703
118 93 Stockholm

Låsa inloggning på vårdens initiativ

Vårdgivaren kan låsa invånarens konto och det görs i administrationsverktyget för e-tjänsterna på 1177 av personal med rätt behörighet och efter menprövning samt enligt vårdgivarens lokala rutiner.

Vårdgivare får hjälp av sina journalsystemsförvaltare under kontorstid och av serviceförvaltningens servicedesk under jourtid.

Upplåsning av inloggning på vårdens initiativ

Vårdgivaren bör göra regelbundna menprövningar enligt lokala rutiner. Invånarens inloggning kan låsas upp i administrationsverktyget av personal med rätt behörighet efter en menprövning och enligt vårdgivarens lokala rutiner.

Privata vårdgivare får hjälp av sina journalsystemsförvaltare under kontorstid och av serviceförvaltningens servicedesk under jourtid. 

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Behörighet för att låsa/låsa upp invånares inloggning

  Endast den personal som har kontoadministratörsbehörighet inne i administrationsverktyget för 1177 e-tjänster kan utföra denna uppgift. Har vårdgivaren inte någon med den behörigheten kan de höra med sin kontaktperson eller journalsystemsförvaltare. Vårdgivare kan även höra efter med regionens samordnare vem som sköter detta hos dem, svara på frågor rörande tillvägagångssätt och rutiner gällande låsning av invånares inloggning via denna mejladress:

  Förvaltning 1177

  Övriga begränsningar, som försegling, blockering av vårdnadshavare eller andra begränsningar görs via e-tjänsten 1177 journal:

  Övriga e-tjänster

  Förutom de e-tjänster som en vårdgivare gör tillgängliga för sina patienter har invånarna tillgång till fler tjänster på 1177. Några av dem är tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm.

  Fler övriga tjänster

  Nedan tas några av de tjänster upp som kan nås i inloggat läge i 1177.

  Boka om tid för mammografi

  Alla kvinnor som får en kallelse med posten till mammografiscreening får samma kallelse i sin inkorg i tjänsten. Om tiden inte passar kan en ny tid bokas via inkorgen.

  Boka tolk

  Invånare kan beställa tolk till döva, vuxendöva samt för personer med dövblindhet och hörselnedsättning, för egen räkning eller till en anhörig. Det kan gälla teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

  Donationsregistret

  I donationsregistret kan invånare ta ställning till om de vill säga ja eller nej till att donera sina organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor. Invånaren kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan.

  Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden

  Till Patientnämnden kan invånare lämna synpunkter och klagomål på vården i Region Stockholm. De kan välja att lämna synpunkter anonymt, eller med namn för att kunna följa sina ärenden. De kan också välja att lämna synpunkter direkt till sina mottagningar på 1177.se.

  Min blodgivning

  I tjänsten Min blodgivning kan invånare som loggar in ta del av blodgivarhistorik och statistik över sina Hb-värden.

  Registrera i Svenska Reumatologregistret

  De som har ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan registrera sina mätningar av sjukdomen i Svenska Reumatologiregistret.

  Se information om recept och läkemedel

  Patienter kan se aktuella recept och ta del av sin läkemedelsförteckning, som visar alla läkemedel som hämtats ut på recept de senaste 15 månaderna. Det går även att se läkemedelskostnader under den aktuella högkostnadsperioden.

  Tandvårdsintyg

  Invånare som har ett av Region Stockholms tandvårdsintyg kan nu se sitt digitala intyg i e-tjänsten på 1177.

  Vem kan logga in på 1177.se och hur?

  Det finns olika sätt att logga in på 1177.se. Här finns information som riktar sig till invånare:

  Information och marknadsföring

  När din mottagning har anslutit sig till någon av e-tjänsterna på 1177 kommer de tillgängliga e-tjänsterna att synas under ditt kontaktkort på 1177.

  Läs mer om hur ni kan informera era patienter om e-tjänsterna nedan. Här hittar ni aktuellt marknadsföringsmaterial kring e-tjänster kopplade till vårdgivare samt till övriga e-tjänster på 1177.

  Här finns trycksaker, väntrumsbilder och -filmer som riktar sig till patienter. Alla trycksaker går att ladda ner och skriva ut, vissa går även att beställa. Material till väntrums-tv finns för nedladdning.

  Manualer och instruktioner för personalverktyget för e-tjänsterna på 1177

  Här finns användarmanualer och instruktioner till personalverktyget för e-tjänsterna på 1177. Materialet riktar sig till vårdpersonal med behörigheten lokal administratör.

  Den lokala administratören hanterar mottagningens inställningar och behörigheter. Administratören kan tilldela vårdpersonal behörigheterna ärendemottagare och ärendehanterare. Den kan också ge ut behörigheten lokal administratör till flera personer.

  • Lokal administratör: Den som hanterar mottagningens inställningar och behörigheter.
  • Behörighetsadministratör: En behörighetsadministratör kan endast hantera behörigheter på en mottagning.
  • Ärendemottagare: Den som tar emot och fördelar mottagningens ärenden.
  • Ärendehanterare: Den som besvarar ärenden. Kan även skicka ut ärenden till en eller flera invånare i ett omvänt ärendeflöde.

  Support för vårdpersonal

  Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

  Utanför kontorstid, kontakta Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-251010.

  Vid frågor om anslutning 

  Förvaltning 1177

  • Uppdaterad: 19 mars 2024

  • Faktagranskad: 15 februari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen