Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Tjänsterna är kostnadsfria och kan ses som ett komplement till andra sätt att kommunicera. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare i hela landet utföra sina vårdärenden på tider som passar hen själv samt läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

Det finns en mängd olika e-tjänster och nya e-tjänster utvecklas löpande. Några e-tjänster är gemensamma och tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm. En del av e-tjänsterna kan kopplas till dig som vårdgivare.

Säker ingång till vården

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Personuppgifterna är skyddade så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet. Stark autentisering används och all information är krypterad.

Tydliggörande om överföring av patientuppgifter över nätet via e-post, sms och tidbokning.

E-tjänster kopplade till vårdgivare 

Nedan framgår vilka e-tjänster du som vårdgivare kan ansluta till din mottagning. Vilka e-tjänster du som vårdgivare ska erbjuda invånarna genom 1177 Vårdguidens e-tjänster framgår i avtalet mellan din mottagning och Region Stockholm. Din mottagning kan med fördel erbjuda fler tjänster från den befintliga listan.

Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

E-tjänster - ansluta mottagning

Först behöver du som vårdgivare ett avtal med Region Stockholm. När avtalet är klart kommer du att läggas upp i EK-katalogen där personer och verksamheter som har avtal med Region Stockholm finns. Din vårdenhet blir då även synlig och sökbar på 1177 Vårdguidens tjänst "Hitta vård" på 1177.se. Sedan ska du ansöka om anslutning till 1177 Vårdguidens e-tjänster via ett formulär. Du kommer få en bekräftelse på mejl att din ansökan är godkänd och då får du tillgång till Basutbudet på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer om hur du kan ansluta din mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster nedan. Här finns också anslutningsformuläret och adresser.

Anslut lokal administratör

Är du vårdpersonal och behöver ha behörighet till en mottagning som redan är ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster? Kontakta då den som är behörig administratör på din mottagning. Om den rollen saknas kan verksamhetschef/enhetschef för mottagningen skicka in begäran om behörighet via formuläret nedan.

Instruktioner och ifyllbart formulär för hur er mottagning kan ansöka om behörighet till er lokala administratör till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

E-tjänster - avsluta anslutning

Om en mottagning inte längre ska vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster fyller du i och skickar in formuläret för inaktivering. Observera att du först behöver hantera alla inkomna ärenden.

Instruktioner och ifyllbart formulär för hur er mottagning inaktiverar sin anslutning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Övriga e-tjänster

Förutom de e-tjänster som en vårdgivare gör tillgängliga för sina patienter har invånarna tillgång till fler tjänster på 1177.se. Några av dem är tillgängliga för alla invånare i Sverige, andra nås endast av de som är folkbokförda i Region Stockholm.

Fler övriga tjänster

Boka om tid för mammografi

Alla kvinnor som får en kallelse med posten till mammografiscreeening får samma kallelse i sin inkorg i tjänsten. Om tiden inte passar kan en ny tid bokas via inkorgen.

Boka tolk

Invånare kan beställa tolk till döva, vuxendöva samt för personer med dövblindhet och hörselnedsättning, för egen räkning eller till en anhörig. Det kan gälla teckenspråkstolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden

Till Patientnämnden kan invånare lämna synpunkter och klagomål på vården i Region Stockholm. De kan välja att lämna synpunkter anonymt, eller med namn för att kunna följa sina ärenden. De kan också välja att lämna synpunkter direkt till sina mottagningar på 1177.se.

Registrera i Svenska Reumatologregistret

De som har ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan registrera sina mätningar av sjukdomen i Svenska Reumatologiregistret.

Se information om recept och läkemedel

Patienter kan se aktuella recept och ta del av sin läkemedelsförteckning, som visar alla läkemedel som hämtats ut på recept de senaste 15 månaderna. Det går även att se läkemedelskostnader under den aktuella högkostnadsperioden.

Vem kan logga in på 1177.se och hur?

Det finns olika sätt för invånare att logga in på 1177.se. Information om detta finns på

Information och marknadsföring

När din mottagning har anslutit sig till någon av 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer de tillgängliga e-tjänsterna att synas under ditt kontaktkort på 1177.

Läs mer om hur ni kan informera era patienter om 1177 Vårdguidens e-tjänster nedan. Här hittar ni aktuellt marknadsföringsmaterial kring e-tjänster kopplade till vårdgivare samt till övriga e-tjänster på 1177.se.

Manualer och instruktioner för personalverktyget i 1177

Här finns användarmanualer och instruktioner till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster. Materialet riktar sig till vårdpersonal med behörigheten lokal administratör.

Den lokala administratören hanterar mottagningens inställningar och behörigheter. Administratören kan tilldela vårdpersonal behörigheterna ärendemottagare och ärendehanterare. Den kan också ge ut behörigheten lokal administratör till flera personer.

  • Lokal administratör: Den som hanterar mottagningens inställningar och behörigheter.
  • Behörighetsadministratör: En behörighetsadministratör kan endast hantera behörigheter på en mottagning.
  • Ärendemottagare: Den som tar emot och fördelar mottagningens ärenden.
  • Ärendehanterare: Den som besvarar ärenden. Kan även skicka ut ärenden till en eller flera invånare i ett omvänt ärendeflöde.

Support vårdpersonal

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-251010.

Vid frågor om anslutning går det också bra att kontakta forvaltning1177.hsf@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 10 juni 2022

  • Faktagranskad: 1 november 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen