Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

När patienten kan fylla i formulär digitalt minskar detta pappersadministrationen för vårdpersonal såväl som för patienten.

Exempel på formulär och hur de kan göras

 • Levnadsvanor
 • Uppföljning av vårdaktivitet
 • Kvalitetsregister
 • Matdagbok
 • Medgivande
 • Skattningsformulär
 • Formulär riktade till en viss målgrupp

Formulären skapas av vårdpersonal. Det finns tre olika sätt för att skapa och använda formulär:

 1. Formulärtjänsten är integrerad med journalsystemet via tjänstekontrakt. Svaren kommer då direkt in i journalsystemet.
 2. Formulär skapas i ett fristående personalgränssnitt som är kopplat till en mottagning. Svaren kommer in i det fristående personalgränssnittet.
 3. En kombination av de båda; exempelvis görs malladministrationen via det fristående gränssnittet medan utskick och analys görs via vårdsystemet.

Hur gör patienten

För att kunna använda e-tjänsten  loggar patienten in på 1177.se med sin e-legitimation, och väljer "Formulär att fylla i" under "Övriga tjänster".

Alla formulär, både påbörjade och inskickade och inskickade formulär visas. Alla formulär visas endast under en begränsad tid.

Andra tjänster för formulär

Utöver Formulärtjänsten finns det i Region Stockholm andra tjänster för formulär som skickas till invånaren och läggs till bland invånarens meddelanden på 1177.  

 • Via basutbudet av e-tjänster på 1177 finns möjlighet att skapa formulär när man skapar en egen ärendetyp, till exempel frågeformulär inför patientbesök.
  Läs mer om Basutbud av e-tjänster på 1177
 • Stöd och behandling är en e-tjänst där vårdgivare och patient kan interagera kontinuerligt med hjälp av formulär som skapas i e-tjänsten.
  Stöd och behandling. SOB
 • Med hjälp av ett webbaserat verktyg integrerat i journalsystemet TakeCare kan man skapa webbformulär där svaren från patienten journalförs i TakeCare. Patienten får sitt formulär skickat till direkt till Inkorgen i 1177.

Översikt över vad de olika 1177-formulären kan göra.

Anslutning, drift och förvaltning

Om du som vårdgivare vill använda Formulärtjänsten som fristående gränssnitt eller integrerat med vårdsystemet så skicka ett mejl till nedanstående e-postadress.

Förvaltning 1177

Formulärtjänsten utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.

Support

För vårdpersonal - användarstöd för e-tjänsterna på 1177

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna? Kontakta i första hand din lokala support och i andra hand Ineras kundservice.

Felanmälan och användarstöd

   
  • Uppdaterad: 19 januari 2023

  • Faktagranskad: 19 januari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen