Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

När patienten kan fylla i formulär digitalt minskar detta pappersadministrationen för vårdpersonal såväl som för patienten.

Exempel på formulär och hur de kan göras

 • Levnadsvanor
 • Uppföljning av vårdaktivitet
 • Kvalitetsregister
 • Matdagbok
 • Medgivande
 • Skattningsformulär
 • Formulär riktade till en viss målgrupp

Formulären skapas av vårdpersonal. Det finns tre olika sätt för att skapa och använda formulär:

 1. Formulärtjänsten är integrerad med journalsystemet via tjänstekontrakt. Svaren kommer då direkt in i journalsystemet.
 2. Formulär skapas i ett fristående personalgränssnitt som är kopplat till en mottagning. Svaren kommer in i det fristående personalgränssnittet.
 3. En kombination av de båda; exempelvis görs malladministrationen via det fristående gränssnittet medan utskick och analys görs via vårdsystemet.

Hur gör patienten

För att kunna använda e-tjänsten behöver man logga in med sin e-legitimation, gå till Övriga tjänster och välja Formulär att fylla i – Fyll i formulär.

Här kan man komma åt utskickade formulär. Både formulär som är påbörjade men inte inskickade och inskickade formulär visas. Alla formulär visas endast under en begränsad tid.

Andra tjänster för formulär

Utöver Formulärtjänsten finns det i Region Stockholm andra tjänster för formulär som skickas till invånaren och läggs till bland invånarens meddelanden. Formulär kan också skapas via tre olika system.

Med hjälp av ett webbaserat verktyg integrerat i journalsystemet TakeCare kan man i TakeCare skapa webbformulär där svaren journalförs i TakeCare.

Anslutning, drift och förvaltning

Om du som vårdgivare vill använda Formulärtjänsten som fristående gränssnitt eller integrerat med vårdsystemet så skicka ett mejl till forvaltning.1177.hsf@regionstockholm.se

Formulärtjänsten utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.

Support

Support vårdpersonal 1177 Vårdguidens e-tjänster

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-25 10 10.

Felanmälan och support

  • Uppdaterad: 25 oktober 2021

  • Faktagranskad: 25 oktober 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen