Varje enskild vårdenhet, även privata aktörer, som har avtal med Region Stockholm ska ha ett eget kontaktkort där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig utbudsinformation presenteras. Utbudet ska omfatta det utbud av hälso-, sjuk- och tandvård som Region Stockholm erbjuder våra invånare där det finns ett tillhörande avtal med regionen.

Utgå från att målgruppen invånare innebär

 • invånare
 • vårdsökande
 • patienter
 • kroniker
 • nära anhöriga med flera

och att de ska kunna hitta den typ av information och kontaktuppgifter som de behöver för att kunna göra ett aktivt val av vård.

Nytta

 • Tjänsten Hitta och jämför vård underlättar för dig som vårdgivare att presentera din vårdenhet för invånaren på ett avtalat, konkurrensneutralt och standardiserat sätt.
 • Sannolikheten för att vårdenheten ska få "rätt" patienter ökar när vårdgivaren informerar om vilken typ av vård som erbjuds inom det avtal som finns med Region Stockholm.
 • Invånaren kan enkelt via 1777 Vårdguiden söka och hitta vilken vårdenhet som lämpar sig vid rätt tillpunkt samt komma i kontakt med vårdgivaren på det sätt som bäst passar invånaren.
 • Invånaren kan se vårdenheters utbud, tillgänglighet och omdömen samt se vilka e-tjänster som respektive vårdenhet erbjuder.

Så här gör du din vårdenhet synlig och sökbar på 1177.se

Avtal med Region Stockholm

Först behöver du som vårdgivare ha ett avtal med Region Stockholm.

EK-katalogen

När ditt avtal mellan Region Stockholm och dig som vårdgivare är klart läggs din vårdenhet upp i EK-katalogen.

Enligt vårdavtalet är du som vårdgivare ansvarig och ska se till att kvalitetssäkra att informationen alltid är korrekt, konkurrensneutral och samstämmig mot det avtal du har med Region Stockholm.

Utbud

Det avtalade vårdutbudet läggs in i Utbudstjänst SLL.

Hitta och jämför vård (1177.se)

Din vårdenhet blir synlig och sökbar på 1177.se (Hitta och jämför vård) under ”Hitta vård” både på vårdenhetens namn och det avtalade vårdutbudet.

Obs! Om din vårdenhet har en egen lokal webbplats är det viktigt att informationen på 1177 Vårdguiden och er webbsida är samstämmig och inte skiljer sig åt.

Drift och förvaltning

 • Webbplatsen 1177.se och Hitta och jämför vård utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
 • Hitta och jämför vård samordnas regionalt via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Länkar till mer information

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Utbudstjänst SLL

Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Support

Behöver du komma i kontakt med någon på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring tjänsten Hitta och jämför vård, kontakta Forvaltning1177.hsf@sll.se