Till start

Vårdgivarguiden

Varje enskild vårdenhet, även privata aktörer, som har avtal med Region Stockholm ska ha ett eget kontaktkort där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig utbudsinformation presenteras. Utbudet ska omfatta det utbud av hälso-, sjuk- och tandvård som Region Stockholm erbjuder våra invånare där det finns ett tillhörande avtal med regionen.

Utgå från att målgruppen invånare innebär

 • invånare
 • vårdsökande
 • patienter
 • kroniker
 • nära anhöriga med flera

och att de ska kunna hitta den typ av information och kontaktuppgifter som de behöver för att kunna göra ett aktivt val av vård.

Nytta

 • Tjänsten Hitta vård underlättar för dig som vårdgivare att presentera din vårdenhet för invånaren på ett avtalat, konkurrensneutralt och standardiserat sätt.
 • Invånaren kan enkelt via 1177.se söka och hitta vilken vårdenhet som lämpar sig vid rätt tidpunkt samt komma i kontakt med vårdgivaren på det sätt som passar invånaren bäst.
 • Invånaren kan se vårdenheters utbud och kontaktuppgifter samt se och logga in på de e-tjänster som respektive vårdenhet erbjuder.

Så här gör du din vårdenhet synlig och sökbar på 1177.se

Förutsättningar

 • Först behöver du som vårdgivare ha ett avtal med Region Stockholm.
 • När avtalet mellan Region Stockholm och dig som vårdgivare är klart läggs din vårdenhet upp i EK-katalogen. Enligt vårdavtalet är du som vårdgivare ansvarig och ska se till att kvalitetssäkra att informationen alltid är korrekt, konkurrensneutral och samstämmig mot det avtal du har med Region Stockholm.
 • Det avtalade vårdutbudet läggs in i Utbudstjänst Region Stockholm.

Söka på vårdenhetens namn

Under sökrutan ”Vilken typ av vård söker du?” blir din vårdenhet sökbar på det vårdutbud som finns registrerat i Utbudstjänst Region Stockholm.

Söka på stad, plats eller adress 

Under sökrutan ”Var vill du söka?” blir din vårdenhet sökbar på den adress, kommun/stad eller plats som din vårdenhet har registrerat i EK.

Mer än 80 % av de som söker mottagningar på 1177.se söker via en mobiltelefon. De som söker via mobil har ofta platstjänster påslaget och får då även upp alternativet att kunna söka ”Nära mig”.

Obs! Om din vårdenhet har en egen lokal webbplats är det viktigt att informationen på 1177.se och er webbsida är samstämmig och inte skiljer sig åt.

Manual

Gäller från och med den 17 juni 2022.

Drift och förvaltning

 • Webbplatsen 1177.se och Hitta vård utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
 • Hitta vård samordnas regionalt via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Länkar till mer information

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Support

Kontakta någon på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för frågor kring tjänsten Hitta vård.

 

 • Uppdaterad: 20 juni 2022

 • Faktagranskad: 14 oktober 2021

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Daniel Erlandsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen