Varje enskild vårdenhet, även privata aktörer, som har avtal med Region Stockholm ska ha ett eget kontaktkort där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrig utbudsinformation presenteras. Utbudet ska omfatta det utbud av hälso-, sjuk- och tandvård som Region Stockholm erbjuder våra invånare där det finns ett tillhörande landstingsavtal.

Nytta

  • Tjänsten Hitta och jämför vård underlättar för dig som vårdgivare att presentera din vårdenhet för invånaren/ patienten och nära anhöriga på ett avtalat, konkurrensneutralt och standardiserat sätt.
  • Sannolikheten för att vårdenheten ska få "rätt" patienter ökar när vårdgivaren informerar vilken typ av vård som erbjuds inom det avtal som finns med Region Stockholm.
  • Invånaren kan enkelt via en nationell plattform söka och hitta vilken vårdenhet som lämpar sig vid rätt tillpunkt samt komma i kontakt med vårdgivaren på det sätt som bäst passar invånaren.
  • Invånaren kan jämföra vårdenheters utbud, tillgänglighet och omdömen samt se vilka e-tjänster som respektive vårdenhet erbjuder.

 

Så gör du din vårdenhet synlig och sökbar på 1177.se

Steg som visar flödet för att synliggöra vårdenhet i 1177

Information om vårdenheten som du har lagt in i EK-katalogen presenteras på kontaktkortet tillsammans med de avtalade e-tjänsterna. Hitta och jämför vård har en säker koppling till de inloggade e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden via vårdenhetens HSA-id.

Obs! Om din vårdenhet även finns upplagd på lokala webbplatser är det viktigt att informationen ifrån EK-katalogen och webbsidan är synkroniserad och inte skiljer sig åt.

Din avtalade vårdenhet är också ihopkopplad med Utbudstjänst SLL som är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider. Vårdutbudet kan visas upp på din vårdenhets kontaktkort så att invånarna ser vilken vård som erbjuds.
Prognostiserade väntetider presenteras för närvarande (november 2019) inte publikt men samlas som tidigare in som en del i uppföljningen av vårdavtalen och vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över alternativ för att visa väntetider på ett användbart sätt.

Drift och förvaltning

  • Webbplatsen 1177.se och Hitta och jämför vård utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
  • Hitta och jämför vård samordnas regionalt via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Länkar till mer information 


Support

  • Har vårdenheten avtal och behöver göra vårdenheten synlig eller ändra några publika uppgifter kontaktar du i första hand din lokala EK-administratör.
  • Behöver du komma i kontakt med någon på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring tjänsten Hitta och jämför vård, kontakta Forvaltning1177.hsf@sll.se