Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nytta

E-tjänsten Högkostnadsskydd för läkemedel är en service för invånaren där det finns samlad information om hur mycket invånaren har betalt för läkemedel och andra förmånsberättigade varor samt om hen har uppnått frikort. Invånaren behöver själv inte hålla reda på hur mycket hen har handlat för utan detta sker automatiskt.

Så här fungerar det

E-tjänsten finns på Läkemedelskollen.

Det finns två sätt att nå tjänsten:

  • Invånaren loggar in direkt på Läkemedelskollen om hen känner till adressen dit.
  • Invånaren loggar in på Läkemedelskollen via 1177.se.
    Man loggar in med sin e-legitimation, går till rubriken Övriga tjänster och väljer Högkostnadsskydd – Högkostnadsskydd för läkemedel.

Om högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel är ett skydd mot höga kostnader vid inköp av förmånsberättigade varor – främst receptbelagda läkemedel och vissa så kallade förbrukningsartiklar. Det innebär att invånaren endast behöver betala en bestämd summa under en ettårsperiod. När invånaren har nått upp till den gränsen får hen ett frikort och behöver inte betala för sådana varor under resterande delen av ettårsperioden.

Drift och förvaltning

Fråga om beroende drivs och förvaltas av E-hälsomyndigheten.

Länkar till mer information

Support

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsten Högkostnadsskydd för läkemedel, kontakta E-hälsomyndigheten.

  • Uppdaterad: 11 maj 2022

  • Faktagranskad: 11 maj 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen