Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

Klamydiahemtest gör att patienten kan göra ett test själv utan att behöva gå via en vårdcentral eller provmottagning. Provtagningskittet som patienten beställer via 1177.se är gratis.

Så här fungerar det

Patienten loggar in på 1177.se med e-legitimation, väljer Alla övriga tjänster och sedan Klamydiatjänst – provtagning. Här fyller patienten i namn och adress. Inom några dagar kommer ett anonymt kuvert med provtagningskit till den adress som angavs i formuläret. Patienten skickar in sitt prov till angivet laboratorium. Provsvaret finns i patientens inkorg på 1177.se en vecka efter inskickat prov. Om patienten anger sitt mobilnummer och/eller e-postadress i Inställningar på startsidan i inloggat läge så får hen ett sms eller mejl när svaret har kommit.

Begränsningar

 • Provtagningskittet har begränsad hållbarhet och ska användas inom åtta veckor från beställning.
 • Provtagningskit skickas enbart till adresser inom Sverige.
 • Provtagningskittet är personligt och kan inte beställas till någon annan.
 • Det bör gå minst en vecka mellan det tillfälle då patienten tror att hen blivit smittad och att hen lämnar provet.
 • Provet bör inte tas samtidigt som man genomgår antibiotikabehandling.

Obs! Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Har man klamydia är man skyldigt att medverka till smittspårning.

Drift och förvaltning

Klamydiahemtest, som är en del av Egen provhantering, utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
I Region Stockholm är det Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som driftar och förvaltar tjänsten.

Support

Support vårdpersonal 1177 Vårdguidens e-tjänster

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-25 10 10.

Felanmälan och support

  • Uppdaterad: 26 oktober 2021

  • Faktagranskad: 26 oktober 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Per Nilsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen