Till start

Vårdgivarguiden

Nyttan

Stöd- och behandlingsplattformen är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Den följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationssystem, bland annat ur  informations- och patientsäkerhetsperspektiv.

Användning av tjänsten kan bland annat främja:

 • ökad flexibilitet och tillgänglighet för invånare och vårdpersonal
 • kortare väntetider och tidsbesparing för invånare och vårdpersonal
 • mer jämlik vård
 • patientens delaktighet, medskapande, trygghet och överblick i sin vårdprocess
 • kvalitetssäkrade och enhetliga vård- och behandlingsprocesser
 • kvaliteten vid fysiska möten genom digitala förberedelser
 • bättre förutsättningar för uppföljning
 • färre papper

Plattformen

Plattformen består av två delar; ett designverktyg där de olika stöd- och behandingsprogrammen skapas och en vårdgivarmiljö där vården sedan bedrivs digitalt. Plattformen är ett webbaserat stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring. Den är i dagsläget inte integrerbar med andra informationssystem (exportfunktion finns).

Tjänsten Stöd och behandling

Stöd- och behandlingsprogrammen kan bestå av olika delar med text, film, ljud och/eller bild samt formulär i form av till exempel övningar, skattningar, dagbok och/eller aktivitetsplaner.

Vårdgivaren kan till exempel:

 • dela instruerande texter, foton, filmer och ljudfiler med invånare i ett sammanhållet program.
 • interagera och stödja invånaren i en vårdprocess genom att stegvis dela nytt material och kommunicera med meddelanden.
 • ta del av eventuella resultat på formulär i form av grafer och tabeller.
 • schemalägga periodiserade utskick av formulär.
 • själv skapa och få flaggor och påminnelser om olika händelser, som till exempel ett visst resultat på ett formulär eller om invånaren är inaktiv.

Invånaren kan genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster ta del av innehållet när och var som helst, fylla i och ta del av resultat på formulär i form av grafer och tabeller samt följa sin utveckling över tid. Hen kan även få påminnelser.

Hur når man Stöd och behandling?

All personal som vill använda Stöd och behandling behöver få teknisk behörighet och utbildning av regional eller lokal förvaltning. Personalen loggar in med e-tjänstekort via webblänk på inera.se.

Invånare loggar in med e-legitimation eller engångskod i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Introduktionsfilmer

 

Exempel på program

 • KBT-behandling vid ångest, oro, stress, depression, sömnsvårigheter, social fobi, låg självkänsla
 • Sekundärpreventivt stöd efter hjärtinfarkt
 • Psykopedagogik vid asperger/autism
 • Stöd och behandling vid missbruk och alkoholproblem
 • Stöd och behandling vid ätstörningar och övervikt
 • Stöd och självskattning för förbättrade levnadsvanor
 • Stöd vid neuropsykiatrisk utredning
 • Rehabiliteringsprogram vid smärta och stress
 • Processtöd vid sjukskrivning
 • Stödprogram vid astma och KOL
 • Pre- och postoperativt stöd vid knä- och höftledsplastik
 • Vårdplan vid cancer

Filmer med exempel på program

För att visa olika möjligheter med Stöd och behandling hölls en inspirationsdag i oktober 2018. Filmer från de olika presentationerna finns nedan.

Inloggning till Stöd och behandling

Länkar till mer information

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT)

Tillämpningsanvisningar för internetförmedlad KBT

Ansvariga

 • Plattformen utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera.
 • Tjänsten Stöd och behandling förvaltas, införs och samordnas regionalt via avdelningen Digital hälsa och vård på HSF. SLSO har egen lokal förvaltning.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten Stöd och behandling, mejla till:

Avdelningen digital hälsa och vård

 

 

 • Uppdaterad: 22 september 2020

 • Faktagranskad: 5 september 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Linda Ahlqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen