Till start

Vårdgivarguiden

I tjänsten kan vårdgivare på ett enkelt sätt interagera, kommunicera och dela information digitalt med invånare och patienter via olika funktioner i ett stöd- eller behandlingsprogram.

Vårdgivaren kan till exempel:

  • dela instruerande texter, bilder, filmer och ljudfiler med invånare i ett sammanhållet program
  • interagera och stödja patienter i en vårdprocess genom att stegvis dela nytt material och kommunicera via meddelanden i plattformen
  • dela formulär i form av till exempel dagbok, skattningar och egenregistrering
  • schemalägga periodiserade utskick av formulär
  • ta del av eventuella formulärresultat i form av grafer och tabeller
  • skapa påminnelser om olika händelser, som till exempel ett visst resultat på ett formulär eller om invånaren är inaktiv.

Invånare kan genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se ta del av innehållet och vara aktiv i programmet när och var som helst.

Komma igång med stöd och behandling

Verksamheter som vill komma igång med Stöd och behandling kan kontakta HSF:s regionala förvaltning för mer information.

SOB, Stöd och behandling

Behörighet och inloggning

All vårdpersonal som vill använda Stöd och behandling behöver få teknisk behörighet och utbildning av regional eller lokal förvaltning.

Inloggning vårdpersonal

Inloggning invånare

Invånare loggar in med e-legitimation på e-tjänsterna på 1177.se. Invånare ser programmet när det startats i samband med en vårdkontakt och beslut om att starta ett stöd eller en behandling. Det kan också finnas öppna program och anmälningar som invånare kan starta på egen hand.

För nya användare

Utbildningsfilmer för nya behandlare

Filmerna riktar sig till behandlare i stödprogrammen Min vårdplan cancer, men gäller allmänt för program i Stöd och behandling. Andra program kan dock ha fler eller färre funktioner än de som visas i filmerna.

Frågor och svar

Kontakt

Tjänsten Stöd och behandling förvaltas, införs och samordnas regionalt via avdelningen Digitalisering och IT på HSF. Mejla till oss om du har frågor eller vill veta mer.

SOB, Stöd och behandling

  • Uppdaterad: 3 januari 2023

  • Faktagranskad: 13 september 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Ewa Mannerstråle , hälso- och sjukvårdsförvaltningen