Till start

Vårdgivarguiden

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro har Region Stockholm tagit fram det kostnadsfria självhjälpssprogrammet Hantera oro vid covid-19. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro. Det är tillgängligt för alla invånare som fyllt 18 år i Stockholms län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal.

Här finns självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19

Så här når invånaren programmet:

  1. Skriv in https://sob.1177.se i webbläsaren
  2. Välj inloggningsalternativ, exempelvis BankID
  3. Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram, klicka på knappen Stockholms Läns Landsting
  4. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19
  5. Klicka på Gustavsbergs vårdcentral. Då öppnas en informationssida där man kan välja att starta programmet.

Informationsmaterial

Informationsmaterial om självhjälpsprogrammet för patienter.

Skärmbilden kan laddas ner antingen som jpg genom att högerklicka på bilden och välja "Spara som", eller som pdf via länken nedan.

Liggande format. PDF.

Information om självhjälpsprogrammet

Om invånare vill läsa om självhjälpsprogrammet på 1177.se kan de använda länken
1177.se/Stockholm/sjalvhjalp-vid-oro

Frågor och svar

Kontakta oss 

Tjänsten Stöd och behandling förvaltas, införs och samordnas regionalt via avdelningen Digitalisering och IT på HSF. Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten Stöd och behandling, mejla till:

SOB, Stöd och behandling

  • Uppdaterad: 16 september 2021

  • Faktagranskad: 16 september 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Ewa Mannerstråle , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen