Till start

Vårdgivarguiden

Här kan du som vårdgivare i Region Stockholm läsa mer om webbtidbokning via 1177 e-tjänster.

Tjänsten är ett effektivt verktyg där både mottagningen och patienten spar tid genom att bokningen genomförs direkt.

Vad är webbtidbokning?

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, se bokad tid och av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Mottagningen väljer själva vilka möjligheter invånaren ska ha:

 • boka tid direkt
 • se bokad tid, av- eller omboka tid direkt.

Journalsystem

Alla journalsystem och tidbokningssystem stödjer inte full uppsättning av boka, omboka och avboka. Kontakta journalsystemsförvaltaren för att få information om vilka funktioner som stöds i din mottagnings journalsystem. All anslutning av tidbok sker via regional- och nationell tjänsteplattform.

För invånare ser tidbokningen likadan ut oavsett vilket journalsystem en mottagning använder.

Säkra e-tjänster inom hälso- och sjukvård

Vid användning av e-tjänster för bokning av tid och vid kontakt med patienter, ska den säkerhet som lagar och föreskrifter kräver uppfyllas.

Det är särskilt viktigt att säkra

 • säker inloggning (stark autentisering/tvåfaktorsidentifiering)
 • krypterad överföring.

Anslut till webbtidbokning

1. Mottagningen måste vara ansluten till 1177 e-tjänster

När mottagningen ansluter sig får någon i personalen administratörsbehörighet och information om var man kan hitta utbildningsmaterial.

Beskrivning av hur du ansluter din mottagning till e-tjänsterna på 1177.se.

2. Mottagningen kontaktar förvaltaren av sitt journalsystem

När mottagningen är ansluten till 1177 e-tjänster kan en beställning av webbtidbokanslutning göras. Mottagningen kontaktar då förvaltaren av sitt journalsystem för uppgifter om anslutning, utbildning och eventuella kostnader. Journalsystemet måste vara anpassat till den regionala- och nationella tjänsteplattformen.

3. Journalsystemsförvaltningen skickar beställning av webbtidbokanslutning

I Region Stockholm finns behöriga beställare av webbtidbokanslutning på journalsystemens förvaltningar. Enskilda vårdmottagningar måste alltid gå via sin journalsystemsförvaltning för att ansluta sig till webbtidbokning via 1177 e-tjänster.

4. 1177 förvaltning samordnar konfigurationen

Efter inkommen beställning ansvarar 1177 förvaltning för att konfigurering utförs hos samtliga inblandade parter. När konfigureringen är klar gör 1177 e-tjänsters förvaltning kommunikationstester från 1177 e-tjänsters tidbokning mot samtliga tidböcker i beställningen och återkopplar till journalsystemsförvaltare. I samband med det tillkommer nya ärendetyper (Boka tid direkt och Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt).

5. Mottagningen och journalleverantören gör klart alla inställningar i tidboken

För information om utbildning och inställningar som krävs i journalsystemet, kontakta förvaltaren av journalsystemet. Mottagningen väljer själva vilka tider som ska vara tillgängliga för invånarna via 1177 e-tjänster och kan löpande lägga upp tider efter att tjänsten aktiverats.

6. Mottagningen aktiverar ärendetypen

Följande punkter ska genomföras av lokal administratör:

 1. Lokal administratör loggar in i arbetsverktyget via https://personal.1177.se
 2. Välj den mottagning där ärendetyperna för webbtidboken ligger.
 3. Välj Ärendetyper.
 4. Klicka på den ärendetyp som ska aktiveras; 1. Boka tid direkt och/eller 2. Se bokad tid, om- eller avboka tid direkt.
 5. Skriv en villkorstext i punktform. Fyll i den villkorstext som ska gälla för nybokning respektive om- och avbokning. Villkorstexten visas för invånaren när hen ska påbörja bokningen.
 6. Aktivera och välj För alla invånare.
 7. Spara.

Kommunikation

Frågor och svar

Hur ser det ut för invånaren?

Invånaren kan hitta till tidsbokningen på olika sätt, vanligtvis genom att välja en ärendetyp som är kopplad till tidboken på mottagningens kontaktkort på 1177.se. Mottagningen kan också skapa direktlänkar till tjänsten att använda på sin egen webbplats.

Support webbtidbok

Har du som är vårdgivare frågor om eller synpunkter på webbtidbok, kontakta supporten på telefon 0770-72 00 00 eller fyll i kontaktformuläret:

Kontakt

Mottagningen kontaktar förvaltare eller leverantör av sitt journalsystem. De kan i sin tur skicka beställningen av webbtidbokning till 1177 förvaltning.

Journalsystemförvaltningar

Kontaktuppgifter till journalsystemförvaltningar.
Förvaltning Kontaktuppgifter
Aleris (TakeCare) TakeCareSupport@aleris.se
Capio vita@capio.se 
Danderyds sjukhus servicedesk.sllit@regionstockholm.se
08-123 556 00
Ersta Diakoni

vardsystem@erstadiakoni.se

Karolinska Universitetssjukhuset  servicedesk.sllit@regionstockholm.se
08-517 777 77
SLSO  helpdesk.slso@regionstockholm.se
08-123 360 60 
S:t Eriks Ögonsjukhus

it.sankterik@regionstockholm.se

Stockholms Sjukhem

itsupport@stockholmssjukhem.se

Södersjukhuset tc-forvaltning.sodersjukhuset@regionstockholm.se
08-616 10 13
Övriga privata vårdgivare (TakeCare)

Acceptus
support@acceptus.se
08-506 670 71

CGM
privatinfo.takecare@cgm.com
08-533 340 09

 • Uppdaterad: 18 januari 2023

 • Faktagranskad: 18 januari 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Marie Granhagen , hälso- och sjukvårdsförvaltningen