Brödsmule-navigation

E-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm. I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Anslutning och behörighet

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen ett anslutet/integrerat kassasystem eller den fristående webbapplikationen.
Mer information om behörighet och anslutning till e-frikort för besök i öppna sjukvården hittar du under länkarna här nedan.

E-frikort

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort för besök i öppna sjukvården. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

Support

Vid frågor om e-frikort:

E-frikort | Region Stockholm

Teknisk support

Kontakta SF IT vid teknisk support av webbapplikation - e-frikortstjänsten.
Vid frågor eller fel i journalsystemet ska den lokala IT-supporten kontaktas.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Handbok och utbildningsfilmer