Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

E-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm. I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Anslutning och behörighet

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen ett anslutet/integrerat kassasystem eller den fristående webbapplikationen.
Mer information om behörighet och anslutning till e-frikort för besök i öppna sjukvården hittar du under länkarna här nedan.

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort för besök i öppna sjukvården. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

Handbok och utbildningsfilmer

Kontakt för vårdgivare

Har du som vårdgivare frågor om e-frikort kan du kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Teknisk support

Vid frågor eller fel i webbapplikation - e-frikortstjänsten kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

Vid frågor eller fel i journalsystemet ska den lokala IT-supporten kontaktas.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    • Uppdaterad: 22 november 2021

    • Faktagranskad: 22 november 2021

    • Redaktör: Eleonore Holmgren

    • Faktagranskare: Pierre Arthuis, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen