Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

E-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm. I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Anslutning och behörighet

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen ett anslutet/integrerat kassasystem eller den fristående webbapplikationen.
Mer information om behörighet och anslutning till e-frikort för besök i öppna sjukvården hittar du under länkarna här nedan.

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort för besök i öppna sjukvården. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

Handbok och utbildningsfilmer

Support

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF:

Vårdgivare som behöver vägledning angående registreringar i e-frikortssystemet kan kontakta HSF. Observera att här kan du inte få hjälp med nyregistrering av patientavgifter.

Frågor från patienter angående högkostnadsskydd eller e-frikort kan hänvisas till HSF.

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta CGI:

Felsökning för vårdgivare som inte kan logga in i e-Frikort.

Du som arbetar via webbportalen hos CGI, leverantör av e-Frikortstjänsten:

Kontrollera din roll i hos den HSA-katalogansvariga du har haft kontakt med, om allt är korrekt ska du mejla CGI:s support.

Du som arbetar från ett journalsystem integrerat till e-Frikort:

Kontakta din lokala IT-support i första hand. Kontrollera din roll i EK/HSA via din lokala EK-katalogansvarig, om allt är korrekt ska den IT-ansvariga kontakta CGI:s support.

  • Uppdaterad: 11 juli 2022

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen