Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

E-frikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm. I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om en patient har e-frikort.

Anslutning och behörighet

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen via ett anslutet/integrerat kassasystem eller via den fristående webbapplikationen.

Mer information om behörighet och anslutning till e-frikort för besök i öppna sjukvården hittar du under länkarna här nedan.

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort, för besök i den öppna sjukvården. Här finns också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

Handbok och utbildningsfilmer

Support

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF

Vårdgivare som behöver vägledning angående registreringar i e-frikortssystemet kan kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. Observera att du här inte kan få hjälp med nyregistrering av patientavgifter.

Frågor från patienter angående högkostnadsskydd eller e-frikort kan hänvisas till HSF.

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta CGI

Felsökning för vårdgivare som inte kan logga in i e-frikort:

Du som arbetar via webbportalen hos CGI, leverantör av e-frikortstjänsten:

Kontrollera din roll hos den HSA-katalogansvariga du har haft kontakt med. Om allt är korrekt ska du mejla CGI:s support.

Du som arbetar från ett journalsystem integrerat till e-frikort:

Kontakta din lokala it-support i första hand. Kontrollera din roll i Ek/HSA via din lokala Ek-katalogansvariga. Om allt är korrekt ska den som är it-ansvarig kontakta CGI:s support.

E-frikort – CGI

  • Uppdaterad: 14 mars 2023

  • Faktagranskad: 14 mars 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, hälso- och sjukvårdsförvaltningen