Till start

Vårdgivarguiden

Anslutning

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen har du ett anslutet/integrerat kassasystem eller så använder du den fristående webbapplikationen.

I webbapplikationen kan du som vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Krav för att ansluta sig:

 • Registrerad i elektroniska katalogen, EK eller den nationella HSA-katalogen.
 • E-tjänstekort (SITHS).
 • Två behörigheter: medarbetaruppdrag och accessroll. En användare måste ha medarbetaruppdrag i EK/HSA enligt nationell säkerhetsstandard för att kunna logga in med sitt e-tjänstekort. Rekommendation för medarbetaruppdrag är Vård och behandling för vårdpersonal och Administration för annan personal. Accessrollen är en behörighet specifik för e-frikort.
 • Signering av ett elektroniskt avtal.

E-tjänstekort

Här hittar du information om och hur du beställer e-tjänstekort:

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Behörighet till e-frikort

För att få behörighet till e-frikortstjänsten kontakta er HSA/EK-administratör som lägger upp medarbetaruppdrag och accessroll för e-frikort.

Du som är anställd i Region Stockholm eller hos en annan större vårdgivare vänder dig till din lokala EK-administratör.

Mindre privata vårdgivare vänder sig till serviceförvaltningens servicedesk eller ett privat HSA-ombud.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter. Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver blanketten för accessroll fyllas i för varje person.

  För privata vårdgivare som har vårdavtal och vårdmedarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen egen Ek-administratör.

  För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal Ek-administratör som kan skapa ett vårdmedarbetaruppdrag för e-frikort.

  Vårdgivare som har Take Care och vill ansluta sig till e-frikort

  Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

  Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster som behöver e-tjänstekort och behörighet ska vända sig till:

  Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

  Informationsägare

  Det är vårdgivaren som äger informationen i systemet, därför är patientdatalagen tillämplig när vårdgivarna delar uppgifter om högkostnadsskyddet med varandra.

  Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

  Support

  Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF:

  Vårdgivare som behöver vägledning angående registreringar i e-frikortssystemet kan kontakta HSF. Observera att här kan du inte få hjälp med nyregistrering av patientavgifter.

  Frågor från patienter angående högkostnadsskydd eller e-frikort kan hänvisas till HSF.

  E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Kontakta CGI:

  Felsökning för vårdgivare som inte kan logga in i e-frikort.

  Du som arbetar via webbportalen hos CGI, leverantör av e-frikortstjänsten

  Kontrollera din roll hos den HSA-katalogansvariga du har haft kontakt med, om allt är korrekt ska du mejla CGI:s support.

  Du som arbetar från ett journalsystem integrerat till e-frikort

  Kontakta din lokala IT-support i första hand. Kontrollera din roll i EK/HSA via din lokala EK-katalogansvarig, om allt är korrekt ska den IT-ansvariga kontakta CGI:s support.

  E-frikort – CGI

  Frågor om regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd:

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF|Patientavgiftsfrågor

  Box 30017, 104 25 Stockholm

  Frågor och svar

  Läs mer

  Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 13 mars 2023

  • Faktagranskad: 13 mars 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, hälso- och sjukvårdsförvaltningen