Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

FUMS är en e-tjänst som används inom öppenvården för att granska och kontrollera kostnader för medicinsk diagnostik. Leverantörer av medicinsk diagnostik debiterar sina undersökningar i systemet och fakturamottagaren får sedan stöd att bedöma debiteringens riktighet. I systemet redovisas också medicinsk diagnostik där vårdgivare och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett delat betalningsansvar.

FUMS är också ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL som hanterar läkemedelskostnader inom öppenvården.

Behörighet

För att få tillgång till FUMS krävs anslutning till SLLnet eller ett SAM-konto och ett e-tjänstekort.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

För teknisk support samt frågor om inloggning kontakta:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 1 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Thomas Giertz , hälso- och sjukvårdsförvaltningen