Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

FUMS är en e-tjänst som används inom öppenvården för att granska och kontrollera kostnader för medicinsk diagnostik. Leverantörer av medicinsk diagnostik debiterar sina undersökningar i systemet och fakturamottagaren får sedan stöd att bedöma debiteringens riktighet. I systemet redovisas också medicinsk diagnostik där vårdgivare och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett delat betalningsansvar.

FUMS är också ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL som hanterar läkemedelskostnader inom öppenvården.

Behörighet

För att få tillgång till FUMS krävs anslutning till SLLnet eller ett SAM-konto och ett eTjänstekort.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

För teknisk support samt frågor om inloggning kontakta:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 1 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Thomas Giertz , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen