Brödsmule-navigation

FUMS är en e-tjänst som används inom öppenvården för att granska och kontrollera kostnader för medicinsk service. Leverantörer av medicinsk service debiterar sina undersökningar i systemet och fakturamottagaren får sedan stöd att bedöma debiteringens riktighet. I systemet redovisas också medicinsk service där vårdgivare och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett delat betalningsansvar.

FUMS är också ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL som hanterar läkemedelskostnader inom öppenvården.

Behörighet

För att få tillgång till FUMS krävs anslutning till SLLnet eller ett SAM-konto och ett eTjänstekort.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

För teknisk support samt frågor om inloggning kontakta:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.