Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

FUMS är en e-tjänst som används inom öppenvården för att granska och kontrollera kostnader för medicinsk diagnostik. Leverantörer av medicinsk diagnostik debiterar sina undersökningar i systemet och fakturamottagaren får sedan stöd att bedöma debiteringens riktighet. I systemet redovisas också medicinsk diagnostik där vårdgivare och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett delat betalningsansvar.

FUMS är också ingången till e-tjänsten Faktureringsunderlag läkemedel, FUL som hanterar läkemedelskostnader inom öppenvården.

Behörighet

För att få tillgång till FUMS krävs anslutning till SLL-net eller ett SAM-konto och ett e-tjänstekort. Kontakta därefter serviceförvaltningens servicedesk för behörighet till FUMS.

Uppge om du är fakturautställare eller fakturamottagare. Som fakturamottagare måste du även ange vilken remissens beställande kombika är.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Användarstöd

Support

För teknisk support samt frågor om FUMS kontakta:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Vid frågor om fakturor

  Vid frågor om fakturor bör du känna till fakturans referens i FUMS. Referensen inleds med VF.

  Vid frågor om behörighet

  För att behandla en behörighetsförfrågan behöver servicedesk veta:

  • Vem avser behörigheten? (HSA-id). Personen måste finnas i Ek.
  • Kundkod eller remitterande kombika för den verksamhet behörigheten söks.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 19 april 2023

  • Faktagranskad: 19 april 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Thomas Giertz , hälso- och sjukvårdsförvaltningen