Till start

Vårdgivarguiden

Frapp – digitalt verksamhetsstöd

Frapp är den prehospitala vårdens it-lösning med syfte att vara ett stöd i den dagliga verksamheten samt effektivisera ärendehantering och interventioner på väg till sjukhus. Detta ska öka produktiviteten och patientsäkerheten i samband med bedömning, behandling och journalföring. Frapp är installerat i alla typer av ambulanser och i andra transportformer som ingår i den prehospitala vårdorganisationen.

Frapp används också på sjukhusens akutmottagningar, närakuter och andra enheter som tar emot prehospitala patienttransporter inom Region Stockholm. De mottagande enheterna tar emot patientinformation i Frapp och medverkar på så vis i den prehospitala vårdprocessen och överlämning till nästa vårdnivå. 

Frapp omfattar hårdvara och system för ärendehantering, kart- och navigationsstöd, journalföring, monitorering och EKG samt utrustning för att kommunicera informationen. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Data från ambulansen finns tillgänglig i realtid på den mottagande enheten som därmed får möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.

Frapp innehåller även en statistiklösning som ger goda möjligheter till uppföljning och rapporter.

Utrustning i ambulanserna

 • Två fordonsdatorer med Windows och pekskärm.
 • Den främre datorn i förarutrymmet används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Programvaran heter SAFE.
 • Den bakre datorn i vårdutrymmet, journaldatorn, används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Programvaran heter Amphi mobile.
 • EKG och monitorering (12-avlednings EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2). Utrustningen heter Corpuls3.
 • Kommunikationsutrustning för datakommunikation i och utanför fordonet.
 • Dedalus Healthcare Denmark ApS är ansvarig leverantör för alla delar som ingår i helhetslösningen.

SAFE-datorn är placerad fram i ambulansen och innehåller ärendehantering, kart- och navigationsstöd.

 

Amphi, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen och kommunikationen med mottagande enheter. 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

 

 Amphi och Corpuls3:s placering i en ambulans.

Utrustning på mottagande enheter

På mottagande enheter och hjärtintensivavdelningar används antingen separata datorer med översiktsskärmar eller ordinarie datorer där sjukvårdspersonalen kan se vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

 

Amphi web på mottagande enhet. 

Användarstöd

Support

Vid behov av support vänder du dig till första linjens support inom din organisation för hjälp och eventuell eskalering till nästa led i supportkedjan.

Utbildning

Varje vårdgivare ansvarar för utbildning av nya användare av systemet. Den bedrivs både lärarledd via super users och som en e-utbildning där medarbetaren kan göra utbildningen eller uppdatera sina kunskaper på egen hand.

E-utbildningen finns tillgänglig via Lärtorget. Inloggning sker med e-tjänstekort.

 • Frapp e-lärande för ambulanspersonal
 • Frapp e-lärande för mottagande enheter
 • Frapp EKG

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna visar hur du kan hantera olika funktioner i Frapp, både i Amphi mobile och Amphi web.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp

För att få tillgång till Frapp krävs bland annat inloggning med e-tjänstekort. Användare måste vara inlagda i Ek eller HSA-katalogen för att kunna logga in i Frapp.

Kontakta FO Ambulans om ni vill ansluta en enhet till Frapp.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar Frapp. En regional förvaltningsorganisation är etablerad tillsammans med de prehospitala vårdgivarna och serviceförvaltningen. Samverkan sker också med lokala kontakter hos mottagande vårdgivare. Frapp ingår i förvaltningsobjektet (FO) Ambulans.

Kontakt

Kontakt med FO Ambulans

Funktionsbrevlåda FO Ambulans

Milka Dinevik|Förvaltningsledare

Mattias Esback|förvaltningsledare IT

Relaterad information

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

 • Uppdaterad: 12 mars 2024

 • Faktagranskad: 31 oktober 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Milka Dinevik, hälso- och sjukvårdsförvaltningen