Till start

Vårdgivarguiden

HEJ är en e-tjänst som används av vårdgivare för att kontrollera och hämta fakturaunderlag för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster.

HEJ ingår i ersättningskedjan Ersmo-HEJ-Vårdfaktura och är det system som sätter pris på och sammanställer faktureringsunderlag för inrapporterade besök och vårdhändelser.

Behöriga vårdgivare kan även hämta fakturerings- och bokföringsunderlag från HEJ.

Faktureringsschema

Inrapportering av besök till Gemensamt vårdregister (GVR) måste normalt ske före klockan 24 den sista vardagen i månaden för att komma med i månadens fakturaunderlag.

Behörighet

För att få tillgång till HEJ krävs anslutning till SLL-net eller ett SAM-konto och ett e-tjänstekort.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning och support.

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Support

För frågor eller problem vid inloggning kontakta:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten som har koppling till e-tjänsten, som till exempel avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 14 december 2023

  • Faktagranskad: 14 december 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mikael Öman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen