Till start

Vårdgivarguiden

HEJ är en e-tjänst som används av vårdgivare för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster.     

Behörig vårdgivare kan även hämta fakturerings- och bokföringsunderlag från HEJ.

Behörighet

För att få tillgång till HEJ krävs anslutning till SLLnet eller ett SAM-konto och ett eTjänstekort.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

För frågor eller problem vid inloggning kontakta:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.

  • Uppdaterad: 15 december 2020

  • Faktagranskad: 15 december 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Mikael Öman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen