HEJ är en e-tjänst som används av vårdgivare för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Region Stockholms övriga e-tjänster.     

Behörig vårdgivare kan även hämta fakturerings- och bokföringsunderlag från HEJ.

Behörighet

För att få tillgång till HEJ krävs anslutning till SLLnet eller ett SAM-konto och ett eTjänstekort.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Användarstöd

Support

För frågor eller problem vid inloggning kontakta:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättning, registrering och uppföljning.