Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som ger förskrivare strukturerad och evidensbaserad information om köns- och genusaspekter på läkemedel. Syftet är att ge stöd till förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta val av läkemedel och dosering relaterat till patientens kön.

Texterna anges per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn, produktnamn och ATC-kod.

Kunskapsstödet nås via webben och kostar ingenting att använda.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 27 mars 2017

  • Faktagranskad: 26 mars 2017

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Linnéa Karlsson Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen