NYSA är ett IT-system för epidemiologisk uppföljning av patienter som smittats med anmälningspliktiga resistenta bakterier. Systemet består av en portalapplikation och tjänster för att stödja Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm i hanteringen av anmälningspliktiga resistenta bakterier.

NYSA används för att upptäcka nya fall och vidta åtgärder för dessa med syfte att minimera fortsatt smittspridning.

Behörighet

Endast anställda på Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm kan ha behörighet i NYSA. Behörigheten hanteras av respektive verksamhets EK-adminsitratör i samband med anställningen.