Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Driftavbrott

Under tiden lördag 27 november klockan 20.00 till söndag 28 november klockan 09.00 är det driftavbrott i de nationella tjänsterna receptregistret och läkemedelsförteckningen. Då överförs all data till det nya registret Nationell läkemedelslista, NLL.

Under driftavbrottet finns ingen åtkomst till läkemedelstjänsten Pascal och då behöver reservrutiner tillämpas.

Rutinerna som behöver följas under driftavbrottet

Här beskrivs rutinerna som behöver följas under driftavbrott i de nationella tjänsterna receptregistret och läkemedelsförteckningen 27 -28 november.

Här finns ett underlag för meddelande till SÄBO från akutmottagning eller vid utskrivning från slutenvård som används under driftstoppet 27 -28 november.

Mer information

  • Uppdaterad: 11 november 2021

  • Faktagranskad: 11 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen