Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Region Stockholm och kan integreras med journalsystemet eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter. 

Vårdgivare ska i samband med registrering av patienter kontrollera personnummer/reservnummer mot Personuppgiftsregistret för att säkerställa patientens identitet.

Behörighet

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver vårdenheten/mottagningen ha ett avtal med Region Stockholm och vara ansluten till regionens kommunikationsnät, SLLnet alternativt använda ett SAM-konto. Personen som ska ha behörigheten behöver även ha ett eTjänstekort.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Ansökan om behörighet

Ansökan om behörighet skickas via kontaktformulär till serviceförvaltningens servicedesk.

Ange följande uppgifter i ansökan:

 • förnamn och efternamn
 • HSA-id (eller personnummer om HSA-id saknas)
 • organisationstillhörighet
 • vilken behörighetsnivå som önskas, "visa" (endast sökning på personuppgifter), eller "uppdatera" (uttag, samt hantering av reservnummer samt id-kopplingar).

Övergång från PKNOD till PKNODPLUS

Personuppgiftsregistret, PU, har två tjänster för uppslag av personuppgifter. PKNOD som är en äldre tjänst och PKNODPLUS som är nyare och innehåller mer information.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit ett beslut att inriktningen bör vara att avveckla PKNOD-tjänsten till förmån för PKNODPLUS-tjänsten. Detta för att lösa problemet med ofullständiga/förkortade namn och adresser som kan uppkomma när man använder PKNOD. Övergången gör att vi kommer att visa namn och adresser på ett fullständigt och korrekt sätt.

För att följa HSN:s beslut har HSF/POFS styrgrupp beslutat att samtliga system som har en integration till PU ska börja använda sig av tjänsten PKNODPLUS. Den äldre tjänsten PKNOD är nu avvecklad sedan den sista september 2019.

Anslutning via externa SITHS-ombud

För att ansluta till PU-webben via en säker inloggning kan du dels logga in via Region Stockholms IdP (Identity provider), dels via externa SITHS-ombud.

Idag loggar de flesta användare in via SLLs IdP, men det går även att välja att logga in via ett externt SITHS-ombud.

Om du väljer att ordna IdP via ett externt SITHS-ombud kan du välja någon av följande leverantörer:

 • Svensk e-identitet
 • IT Omsorg
 • Almaso för tandvården AB.

Testpersoner i PU

Enligt ett beslut från POFS styrgrupp så har alla testpersoner utom Tolvan Tolvansson (19121212-1212) tagits bort från PU:s produktionsmiljö. Beslutet grundar sig på Skatteverkets regler för användande av deras personuppgiftsdata samt Region Stockholms informationssäkerhetsriktlinjer.

Support

SLSO-verksamhet kontaktar i första hand sin egen support.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Mer information

  Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

  • Uppdaterad: 3 december 2020

  • Faktagranskad: 3 december 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen