Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Projekt PU-Säk för säkrare anslutningar

Samtliga system som anropar PU inom Region Stockholm och Gotland behöver uppdateras med en modernare och säkrare anslutning samt säkerställa följsamhet mot GDPR.  Målet är att alla system ska ha en moderniserad koppling mot PU-tjänsten senast andra kvartalet 2023.

Målet för projektet är att alla system ska ha en moderniserad koppling mot PU-tjänsten senast andra kvartalet 2023.

Personuppgiftsregistret, PU är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Region Stockholm och Region Gotland och kan integreras med flertal system eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter.

Användning av Personuppgiftsregistret kräver ett giltigt avtal med Region Stockholm. Övriga hänvisas till Skatteverket eller SPAR.

Vårdgivare ska i samband med registrering av patienter kontrollera personnummer/reservnummer mot Personuppgiftsregistret för att säkerställa patientens identitet.

Ansökan om behörighet till PU-webben

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver personen eller vårdenheten ha ett avtal med Region Stockholm samt vara ansluten till regionens kommunikationsnät, SLLnet alternativt använda ett SAM-konto. Inloggning sker via e-tjänstekort.

För att ansöka om behörighet till PU-webben skickar du in en beställning via kontaktformuläret i serviceförvaltningens it-portal. (se länk nedan)

Inkludera följande information i din beställning

 • För- och efternamn
 • HSA-id
 • Vilken behörighetsroll din ansökan gäller
  • Visa: Endast sökning av personuppgifter
  • Uppdatera: Uttag, samt hantering av reservnummer och id-kopplingar.

Ansökan om behörighet PU-konto

Intern access

Ansökan om behörighet sker via formulär i serviceförvaltningens it-portal.
Ansökan behöver vara godkänd med underskrift av närmaste chef för att behandlas av förvaltningen. Dokument för signering finns för nedladdning i formuläret.

PU-behörighetsansökan 

Kommer du inte åt beställningen via denna länk var god se nedan:

Extern access

För att ansöka om behörighet behöver nedan formulär laddas ned, fyllas i och godkännas med underskrift av närmsta chef.

Använd gärna digital underskrift: PhenixID Document Signing (regionstockholm.se). Om du inte har åtkomst till digital underskrift kan du istället skriva ut blanketten, skriva under, scanna in och skicka in din behörighetsansökan.

Ifyllt formulär bifogas och skickas in via serviceförvaltningens it-portal (länk nedan)

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Mer information

  Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

  • Uppdaterad: 28 mars 2023

  • Faktagranskad: 24 oktober 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, hälso- och sjukvårdsförvaltningen