Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Personuppgiftsregistret, PU, är ett register över boende i Stockholms län och Gotland som innehåller folkbokföringsuppgifter. Systemet används inom hela Region Stockholm och Region Gotland och kan integreras med flera system eller nås genom tjänsten PU-webben för personuppgifter.

Användning av Personuppgiftsregistret kräver ett giltigt avtal med Region Stockholm. Övriga hänvisas till Skatteverket eller SPAR.

Vårdgivare ska i samband med registrering av patienter kontrollera personnummer/reservnummer mot Personuppgiftsregistret för att säkerställa patientens identitet.

Information om arbetet med att utveckla och modernisera regionala tjänstegränssnittet för regionala Personuppgiftstjänsten, och som är en del av det planerade förbättringsarbetet och fas 2 i livscykelhanteringen.

Ansökan om behörighet till PU-webben

För att kunna logga in i PU-webben för personuppgifter behöver personen eller vårdenheten ha ett avtal med Region Stockholm samt vara ansluten till regionens kommunikationsnät, SLL-net, eller använda ett SAM-konto. Inloggning sker via e-tjänstekort.

För att ansöka om behörighet till PU-webben skickar du in en beställning via kontaktformuläret i serviceförvaltningens it-portal.

Inkludera följande information i din beställning

 • För- och efternamn
 • HSA-id
 • Vilken behörighetsroll din ansökan gäller
  • Visa: Endast sökning av personuppgifter.
  • Uppdatera: Uttag, samt hantering av reservnummer och id-kopplingar.

Ansökan om behörighet för PU-konto

Intern access

Ansökan om behörighet sker via formulär i serviceförvaltningens it-portal.
Ansökan behöver vara godkänd med underskrift av närmaste chef för att behandlas av förvaltningen. Dokument för signering finns för nedladdning i formuläret.

PU-behörighetsansökan 

Kommer du inte åt beställningen via denna länk, var god se nedan.

Extern access

För att ansöka om behörighet behöver nedan formulär laddas ned, fyllas i och godkännas med underskrift av närmsta chef.

Använd gärna digital underskrift: Phenix ID Document Signing (regionstockholm.se). Om du inte har åtkomst till digital underskrift kan du i stället skriva ut blanketten, skriva under, skanna in och skicka in din behörighetsansökan.

Ifyllt formulär bifogas och skickas in via serviceförvaltningens it-portal.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Mer information

  Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

  • Uppdaterad: 17 maj 2024

  • Faktagranskad: 30 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Fredrik Öst, hälso- och sjukvårdsförvaltningen