Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Psykiatristöd är en webbplats som fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.

Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse och/eller avtal med Region Stockholms.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom Region Stockholm. De representerar specialitetsrådet i psykiatri, Stockholms medicinska råd och expertrådet för psykiatriska sjukdomar i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 15 augusti 2017
  • Faktagranskad: 24 augusti 2018
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Nils Lindefors