Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Psykiatristöd vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom
hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.

Innehållet baseras på de regionala vårdprogram som tagits fram inom Region Stockholm, Nationella riktlinjer och andra underlag från Socialstyrelsen.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom Region Stockholm som ingår i det regionala programområdet Psykisk hälsa, Stockholm-Gotlands medicinska råd och
Region Stockholms Läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa.

Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 22 mars 2021

  • Faktagranskad: 22 mars 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Urszula Arpholm Felix , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen