Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om tjänsten

Tjänsten Regionalt Nät erbjuder ett regionsövergripande nätverk med en avtalad kapacitet och tillgänglighet. Syftet med tjänsten är att alla, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm, ska kunna samverka på ett effektivt och säkert sätt. Tjänsten är en förutsättning för att få tillgång till vårdrelaterade applikationer och information som erbjuds via det regionala nätet, som till exempel rapporterings- och journalsystem.

Regionalt Nät levereras med hjälp av ett antal tjänstekomponenter där SLLnet utgör den centrala delen. Verksamheternas lokala nätverk ansluts till det regionala nätet som i sin tur är anslutet med bland annat utgångar till Sjunet, riksnätet för hälso- och sjukvård (Sjunet) och till Internet. Efter anslutningen till det regionala nätet ska anslutningar från det egna nätverket till andra nätverk och till internet ske via Regionalt nät.

Beställ Regionalt nät

Vårdenheter som har avtal med Region Stockholm behöver beställa anslutning till tjänsten vid godkännande.

Vad behövs?

Alla verksamheter inom Region Stockholm har rätt att ansluta sig till det regionala nätet. Privata vårdverksamheter har rätt att ansluta sig förutsatt att man har ett giltigt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

Kostnad

HSF bekostar en SAM-anslutning för överföring av produktionsdata till Gemensamt Vårdregister, GVR. Om vårdgivaren behöver högre kapacitet för att till exempel kunna ansluta till ett journalsystem eller liknande bekostar vårdgivaren det själv.

Val av anslutning

Beroende på vilka behov och krav en verksamhet har, så finns det olika anslutningsalternativ till det regionala nätet.

Typ av anslutning Beskrivning Anslutningshastighet och servicenivåer
SAM-konto SAM (Säker Anslutning Multiaccess) ger enskilda användare med internetanslutning möjlighet att ansluta sig till det regionala nätet oavsett var de befinner sig. SAM är en mjukvarubaserad VPN-tjänst som är lämplig för distansarbete samt för mindre vårdgivare som inte har behov av en fast anslutning till det regionala nätet. Anslutningshastighet och servicenivå är beroende av verksamhetens internetleverantör.
Mobil tjänst för verksamheter Mobil tjänst för verksamheter är en hårvarubaserad VPN-tjänst som är lämplig för mobila verksamheter med flera användare, utan krav på högsta servicenivå.
Anslutning sker via internet eller via 4G.
Anslutningshastighet och servicenivå är beroende av verksamhetens internetleverantör.
Asymmetrisk anslutning Realiseras med xDSL teknik (över kopparnätet).
Lämpligt för ca 10–20 användare, beroende på användningsområde.
Från 8 till 30 Mbit/s med servicenivå S1-S2.
Symmetrisk anslutning Rekommenderad för verksamheter som kräver hög anslutningshastighet och/eller servicenivå. Från 2 Mbit/s till 20 Gbit/s med servicenivå S1-S5.

Anslutning till det regionala nätet kan beställas med olika servicenivåer, S1 till S5.
Tillgänglighet mäts per anslutning och beräknas över ett kalenderårs drifttid med undantag för avtalade servicefönster.

Servicenivå Drifttid Max feltid per år Max åtgärdstid per tillfälle Max felfrekvens per år
S1 Alla dagar 7-18 40 h 12 h 4 st
S2 Helgfri måndag-fredag 7-22 30 h 10 h 3 st
S3 Alla dagar 7-22 20 h 8 h 3 st
S4 Alla dagar, dygnet runt 8 h 4 h 2 st
S5* Alla dagar, dygnet runt 3,5 h 2 h 2 st

*Anslutningar med Servicenivå S5, eller högre, levereras med minst 2 fiber som via separata framföringsvägar ansluter i redundant utrustning. I överenskommelse med beställaren och/eller verksamheten kan samma framföringsväg undantagsvis användas.

Begränsningar för anslutning till Regionalt Nät

Tjänsten Regionalt Nät är begränsad till verksamheter inom Region Stockholm, deras leverantörer samt vårdgivare som har vårdavtal. Beställningar från övriga verksamheter utreds från fall till fall.

Beställ SAM-konto

Vårdenheter som har avtal med Region Stockholm behöver beställa anslutning till tjänsten vid godkännande.

Vad behövs?

För att kunna använda SAM-tjänsten måste användaren ha

  1. eTjänstekort med certifikat utfärdade av Region Stockholm, samt en dator med kortläsare och programvaran NETiD installerad
  2.  ett SAM-konto.

Här hittar du information om beställning och hantering av eTjänstekort:

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

För att få ett SAM-konto ska användaren vara registrerad och ha en aktiv personpost i Region Stockholms Elektroniska katalog, EK. För att ta reda på om en personpost är aktiv, kontakta din lokala EK-administratör. Om din vårdenhet inte har en egen EK-administratör, kontakta SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

För att ansluta till SAM-tjänsten finns vissa säkerhetskrav och begränsningar för antivirusprogram och operativsystem. Mer information finns tillgänglig via inloggningssidan för SAM-tjänsten:

Beställningsblankett

SAM-konto beställs genom att fylla i beställningsblanketten som sedan skickas till SF IT Servicedesk.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Beställ övriga anslutningar och tjänster

Beställningar hanteras av behörig beställare i respektive verksamhets supportorganisation.
Enskilda privata vårdgivare beställer via Portal för Serviceförvaltningen IT.

Klipp ut och klistra in formuläret nedan i ärendebeskrivningen i Portal för Serviceförvaltningen IT. Fyll sedan i informationen som efterfrågas.

Allmän information: 

Enhetens HSA ID: 
Organisationsnummer: 
Har enheten ett vårdavtal med HSF? Om ja, ange även ADA-nummer (HSF avtalsnummer): 
Ange ärendetyp (Nybeställning, Förändring, Prisförfrågan, Avbeställning): 

Installationsinformation 

Verksamhetsnamn: 
Adress: 
Typ av anslutning: 
Servicenivå: 
Kapacitet: 
Antal användare: 
Begäran om ny IP-adress: 
Behovsbeskrivning: 
Vägbeskrivning till installationstekniker (endast vid behov av tillträde): 

Fakturamottagare 

Verksamhetsnamn: 
Adress: 

Lokal kontaktperson 

Namn: 
Epost:
Telefon: 
Mobil: 

Behöver ni teknisk rådgivning vid val av anslutningstyp/servicenivå/kapacitet? (JA/NEJ): 

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Leveranstider

  • Asymmetrisk anslutning över kopparnätet: Beroende på geografisk plats och utbyggnad i nät är normal leveranstid 30 dagar från inkommen beställning.
  • Symmetrisk anslutning med fiber: Beroende på utbyggnad samt fibervägar är normal leveranstid för nya fiberanslutningar mellan 11-15 veckor.

Använd

SAM-tjänsten använder du genom att logga in via en inloggningssida.

Informationssäkerhet

Region Stockholms informationspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet är styrande för Region Stockholms informationshantering och skall efterlevas av verksamheter som är anslutna till tjänsten Regionalt Nät.

Kontakt

Supportfrågor hanteras av respektive verksamhets supportorganisation.

Enskilda privata vårdgivare kontaktar SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  • Uppdaterad: 29 oktober 2019
  • Faktagranskad: 15 februari 2019
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Per Orvebratt, Serviceförvaltningen