Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om tjänsten

Tjänsten Regionalt Nät erbjuder ett regionsövergripande nätverk med en avtalad kapacitet och tillgänglighet. Syftet med tjänsten är att alla, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm, ska kunna samverka på ett effektivt och säkert sätt. Tjänsten möjliggör tillgång till vårdrelaterade applikationer och information som erbjuds via det regionala nätet, som till exempel vissa rapporterings- och journalsystem.

Regionalt Nät levereras med hjälp av ett antal tjänstekomponenter där SLLnet utgör den centrala delen. Verksamheternas lokala nätverk ansluts till det regionala nätet som i sin tur är anslutet till Internet och Sjunet.

Efter anslutning till det regionala nätet får inga andra anslutningar göras till andra nät, som till exempel Internet, utan att en säkerhetsprövning görs av Region Stockholm.

Beställ Regionalt nät

Vad behövs?

Tjänsten Regionalt Nät är i första hand till för verksamheter i Region Stockholms regi, deras leverantörer samt vårdgivare som har ett giltigt avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. Beställningar från övriga verksamheter utreds från fall till fall.

Val av anslutning

Beroende på vilka behov och krav en verksamhet har, så finns det olika anslutningsalternativ till det regionala nätet.

Typ av anslutning Beskrivning Anslutningshastighet och servicenivåer
SAM-konto SAM (Säker Anslutning Multiaccess) ger enskilda användare med internetanslutning möjlighet att ansluta sig till det regionala nätet oavsett var de befinner sig. SAM är en mjukvarubaserad VPN-tjänst som är lämplig för distansarbete samt för mindre vårdgivare som inte har behov av en fast anslutning till det regionala nätet. Anslutningshastighet och servicenivå är beroende av verksamhetens internetleverantör.
Mobil tjänst för verksamheter Mobil tjänst för verksamheter är en hårvarubaserad VPN-tjänst som är lämplig för mobila verksamheter med flera användare, utan krav på högsta servicenivå.
Anslutning sker via internet eller via 4G.
Anslutningshastighet och servicenivå är beroende av verksamhetens internetleverantör.
Asymmetrisk anslutning Realiseras med xDSL teknik (över kopparnätet).
Lämpligt för ca 10–20 användare, beroende på användningsområde.
Från 8 till 30 Mbit/s med servicenivå S1-S2.
Symmetrisk anslutning Rekommenderad för verksamheter som kräver hög anslutningshastighet och/eller servicenivå. Från 2 Mbit/s till 20 Gbit/s med servicenivå S1-S5.

Anslutning till det regionala nätet kan beställas med olika servicenivåer, S1 till S5.

Servicenivå Drifttid Max feltid per år Max åtgärdstid per tillfälle Max felfrekvens per år
S1 Alla dagar 7-18 40 h 12 h 4 st
S2 Helgfri måndag-fredag 7-22 30 h 10 h 3 st
S3 Alla dagar 7-22 20 h 8 h 3 st
S4 Alla dagar, dygnet runt 8 h 4 h 2 st
S5* Alla dagar, dygnet runt 3,5 h 2 h 2 st

*Anslutningar med Servicenivå S5 levereras som regel med 2 fiberförbindelser, som via separata framföringsvägar ansluter i redundant utrustning. I överenskommelse med beställaren och/eller verksamheten kan samma framföringsväg undantagsvis användas.

Kostnad

HSF bekostar en SAM-anslutning för överföring av produktionsdata till Gemensamt Vårdregister, GVR. Om vårdgivaren behöver högre kapacitet för att till exempel kunna ansluta till ett journalsystem eller liknande bekostar vårdgivaren det själv.

Avtal med HSF innebär att vårdgivaren har rätt att utan kostnad få en uppkoppling som motsvarar behovet för att kunna rapportera sin vårdproduktion. För att vårdgivaren ska kunna göra det, behövs minst en SAM-anslutning.

Om vårdgivaren har behov av en annan typ av anslutning till det regionala nätet, till exempel via fiber, bekostar vårdgivaren det själv.

Beställ SAM-konto

Vårdenheter som har avtal med Region Stockholm har möjlighet att beställa ett SAM-konto.

Vad behövs?

För att kunna använda SAM-tjänsten måste användaren ha

 • en aktiv personpost i Region Stockholms Elektroniska katalog, EK
 • ett eTjänstekort med certifikat utfärdat av Region Stockholm
 • en  dator, med kortläsare och programvaran NETiD installerad, som uppfyller säkerhetskrav med avseende på antivirusprogram och operativsystem. Mer information finns tillgänglig via inloggningssidan för SAM-tjänsten
 • ett SAM-konto.

Mer information om vad som behövs för att få tillgång till SAM-tjänsten.

För att få ett SAM-konto ska användaren vara registrerad och ha en aktiv personpost i Region Stockholms Elektroniska katalog, EK. För att ta reda på om en personpost är aktiv, kontakta din lokala EK-administratör. Om din vårdenhet inte har en egen EK-administratör, kontakta SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Här hittar du information om beställning och hantering av eTjänstekort:

  Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

  Beställningsblankett

  SAM-konto beställs genom att fylla i beställningsblanketten som sedan skickas till SF IT Servicedesk.

  SF IT Servicedesk

  Portal för Serviceförvaltningen IT

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

   Beställ övriga anslutningar och tjänster

   Beställningar hanteras av behörig beställare i respektive verksamhets supportorganisation. Enskilda privata vårdgivare beställer via Serviceförvaltningen ITs portal.

   Skapa ett ärende och  kopiera in formuläret nedan i ärendebeskrivningen.. Fyll sedan i informationen som efterfrågas.

   Allmän information: 

   Enhetens HSA-ID: 
   Har enheten ett vårdavtal med HSF? Om ja, ange även ADA-nummer (HSF avtalsnummer): 
   Ange ärendetyp (Nybeställning, Förändring, Prisförfrågan, Avbeställning): 

   Installationsinformation 

   Verksamhetsnamn:
   Adress:
   Typ av anslutning:
   Servicenivå:
   Kapacitet:
   Antal användare:
   Verksamhetens öppettider:
   Begäran om ny IP-adress:
   Behovsbeskrivning:
   Vägbeskrivning vid behov av tillträde:

   Fakturamottagare 

   Verksamhetsnamn:
   Organisationsnummer:
   Faktureringsadress:
   Övrig information (t.ex. kostnadsställe):

   Lokal kontaktperson 

   Namn:
   Epost:
   Telefon:

   Behöver ni teknisk rådgivning vid val av anslutningstyp/servicenivå/kapacitet? (JA/NEJ):

   Beställaren har tagit del av Region Stockholms styrande dokument och förbinder sig att följa dessa: (JA/NEJ):

   SF IT Servicedesk

   Portal för Serviceförvaltningen IT

   OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

    Leveranstider

    • Asymmetrisk anslutning över kopparnätet: Beroende på geografisk plats och utbyggnad i nät är normal leveranstid 30 dagar från inkommen beställning.
    • Symmetrisk anslutning med fiber: Beroende på utbyggnad samt fibervägar är normal leveranstid för nya fiberanslutningar mellan 11-15 veckor.

    Informationssäkerhet

    Region Stockholms informationspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet är styrande för Region Stockholms informationshantering och skall efterlevas av verksamheter som är anslutna till tjänsten Regionalt Nät.

    Kontakt

    Supportfrågor hanteras av respektive verksamhets supportorganisation.

    Enskilda privata vårdgivare kontaktar SF IT Servicedesk:

    SF IT Servicedesk

    Portal för Serviceförvaltningen IT

    OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

     • Uppdaterad: 11 februari 2021

     • Faktagranskad: 11 februari 2021

     • Redaktör: Björn Nordlund

     • Faktagranskare: Per Orvebratt, Serviceförvaltningen