Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolkportalen är Region Stockholms webbaserade e-tjänst för tolkbeställningar inom talade språk, teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS (tecken som stöd).

Hälso- och sjukvårdspersonal, invånare samt handläggare på tolkförmedlingar kan registrera tolkbeställningar i portalen. Tolkportalen används också för analys av kostnads- och kvalitetsuppföljning av regionens tolkanvändning.

Tekniska förutsättningar för att logga in i Tolkportalen

För att vårdgivare ska kunna logga in i Tolkportalen och registrera tolkbeställningar måste vårdgivaren:

 • ha ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm.  
 • ha en personpost i den elektroniska katalogen EK som tillhör en enhet som har rätt att beställa tolk
 • arbeta på en enhet som har en kombikakod med språktolksattribut  i Kodserver och där kombikakoden är ”MEK-ad” mot enhetens HSA-ID.

Om du har frågor om de tekniska förutsättningarna kan du kontakta serviceförvaltningens servicedesk, som kan vägleda dig till rätt instans.

Så använder du Tolkportalen

 1. Gå till "Logga in i Tolkportalen" överst på sidan.
 2. Välj "Inloggning för vårdpersonal" och logga in med hjälp av e-tjänstekort. NetiD behöver vara installerat på datorn.
 3. Välj antingen "Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS (tecken som stöd)" eller "Beställ språktolk".
 4. Under "Beställningar" kan du se om en tolk är bokad.
 5. Information om tolkbokning och manualer finns i Tolkportalen under ikonerna ”Information om tolkbokning” och ”Support”   

E-utbildning

Utbildning om hur du beställer och använder tolk i Region Stockholm.

Support 

För användarfrågor samt tekniska frågor avseende Tolkportalen kan du kontakta serviceförvaltningens servicedesk antigen via telefon eller webbformuläret via länken nedan.

Supportärenden hanteras mån-sön 6.00-22.00. Vid akuta ärenden, ring: 08-123 145 10.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Central systemförvaltning

  Tolkportalen förvaltas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ingår i förvaltningsobjektet Tolk (FO Tolk), enligt förvaltningsstyrningsmodellen PM3. 

  Den centrala förvaltningen för Tolkportalen ansvarar för förvaltning och drift av systemet. Frågor till den centrala systemförvaltningen skickas via serviceförvaltningens servicedesk enligt ovan.

  Du kan även skicka utvecklingsönskemål/förbättringsförslag för Tolkportalen till den centrala förvaltningen via formuläret nedan.

  Läs mer

  • Uppdaterad: 15 december 2022

  • Faktagranskad: 15 december 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Lucia Da Silva Johansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen