Brödsmule-navigation

Tolkportalen är Region Stockholms e-tjänst för bokning av tolktjänster. Här kan vårdgivare boka tolktjänster i talade språk och tolktjänster för patienter med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning.
Den används även för avvikelserapportering och uppföljning av landstingets tolkanvändning.

Tandvården kan ännu inte boka tolktjänster i talade språk på Tolkportalen, men arbete pågår för att möjliggöra detta.

Tolkportalen är självinstruerande och har hjälptexter som guidar dig när du bokar.

Så använder du Tolkportalen

  1. Gå till Logga in i Tolkportalen överst på sidan.
  2. Välj Inloggning för vårdpersonal och logga in med hjälp av eTjänstekort. Net iD behöver vara installerat på datorn.
  3. Välj om du vill boka tolk i talade språk eller tolktjänster patienter med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada.
  4. Boka och hantera dina bokningar med vägledning av instruktionerna som finns i Tolkportalen.

E-utbildning

Support

Tekniska frågor rörande Tolkportalen kontakta
SLL IT-support
08-123 145 10

eller via kontaktformuläret:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Läs mer