Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppföljningsportalen är en ingång till Gemensam uppföljningsportal, GUPS. Det är en webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm.

På portalen finns information om:

 • läkemedelsanvändning
 • patientupplevd kvalitet
 • uppföljning av vårdprestationer
 • den gemensamma förvaltningsorganisationen
 • användarhandledning för ingående applikationer
 • kontaktuppgifter.

Anslutna applikationer

Portalen är en samlingsplats för informationsdelning inom uppföljningsarbete. De anslutna applikationerna är:

 • Nyckeltal
  Leverantörsuppföljningsdatabas, LUD, för den strategiska leverantörsuppföljningen.
 • Läkemedelsuppföljning
  Används för att följa upp och analysera läkemedelsförskrivningar inom Region Stockholm.
 • Vårdkonsumtion
  Används för att jämföra statistik från flera vårdområden och för att följa upp och jämföra vårdkonsumtionen över tid.
 • VAL
  Databaser för uppföljning och analys av Region Stockholms sjukvårdskonsumtion och produktion.

Behörighet och inloggning

En del av informationen är öppen att ta del av utan inloggning, men det mesta av innehållet är behörighetsstyrt. Du ansöker om användarkonto direkt på Uppföljningsportalen.  Separat ansökan krävs för VAL.

Support

Om du låst ditt konto eller behöver nytt lösenord kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  • Uppdaterad: 17 december 2020

  • Faktagranskad: 17 december 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Per Haglund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen