Brödsmule-navigation

Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst SLL. Prognostiserade väntetider presenteras för närvarande (november 2019) inte publikt men samlas som tidigare in som en del i uppföljningen av vårdavtalen och vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över alternativ för att visa väntetider på ett användbart sätt.

Vem ska rapportera

Vem som ska rapportera väntetider anges i avtalet med Region Stockholm. Information om vilka vårdåtgärder som i dagsläget går att rapportera väntetider för:

Behörighet och inloggning

För att kunna rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst SLL måste du först registrera dig som användare med rättighet att rapportera på en eller flera enheter. Enheterna du ska rapportera för måste även innehålla relevanta väntetidsåtgärder.

Användarkonto och lösenord till Utbudstjänst SLL beställer du via SF IT Servicedesk.

Beställningen ska innehålla följande uppgifter:

  • För- och efternamn på personen som ska ha behörighet.
  • HSA-id på personen som ska ha behörighet.
  • E-postadress till personen som ska ha behörighet.
  • HSA-id för enheten som personen ska rapportera för.
  • Vilka vårdåtgärder ska personen rapportera för? Välj i listan Vårdåtgärder.

Vårdåtgärder

Förteckning över vilka åtgärder per vårdområde som är möjliga att rapportera väntetidsprognoser för.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Manual - att rapportera väntetider

Rapportering görs vid förändringar av väntetider och minst var tredje månad. Som rapportör av väntetider får du ett mejl som påminnelse några dagar innan de datum dina väntetider har som sista giltighetsdatum.

Vårdutbud i regionen

E-hälsa och nätverkssjukvård är viktiga utvecklingsområden för framtidens hälso- och sjukvård och ställer höga krav på att information om länets vårdutbud är korrekt och konkurrensneutral. Patienter ska enkelt kunna hitta rätt vård via 1177 Vårdguidens tjänster. Vårdgivare ska ha tillgång till korrekt utbudsinformation för att kunna samverka och remittera patienter rätt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetade under 2015 och 2016 med att på ett standardiserat sätt beskriva vårdutbudet inom regionen. Resultatet av arbetet är en källa för vårdutbudsinformation där vårdutbudet utgår från vilket uppdrag vårdgivaren har avtalat med landstinget. Detta innebär också att vårdgivare inom samma uppdrag presenteras på samma konkurrensneutrala sätt.

Den nya utbudsinformationen, samlat i ett system (Utbudstjänst SLL), öppnar möjligheter att utveckla och förbättra visning, sökning och kvalitetssäkring av utbudsinformationen i olika kanaler och system, för både patienter, vårdgivare och beställare.

Utbudsinformation i praktiken

Utbudsinformationen ligger idag till grund för visning och sökningar på vårdutbud på både Vårdgivarguiden samt i 1177 Vårdguidens tjänst Hitta och jämför vård.

Vårdutbud i Region Stockholm

Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

Utbudet tillgängligt via nationellt tjänstekontrakt

Utbudsinformationen i Utbudstjänst SLL finns tillgänglig via det nationella tjänstekontraktet vardochomsorgsutbud. Anslutning är möjlig både via Region Stockholms regionala tjänsteplattform och den nationella Tjänsteplattformen.

Regional Tjänsteplattform, RTP

Teknisk plattform som säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Information om beställning, installation, anslutning och support.

Kontakt

För frågor om väntetider och konto för rapportering av väntetider, kontakta:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

För frågor om hur en vårdgivares vårdutbud beskrivs:

Utbudsförvaltningen