Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst Region Stockholm. Prognostiserade väntetider presenteras på webbplatsen Vårdutbud i Region Stockholm under fliken ”Visa väntetidsprognoser”

Vem ska rapportera

Vem som ska rapportera väntetider anges i avtalet med Region Stockholm. Information om vilka vårdåtgärder som i dagsläget går att rapportera väntetider för:

Förteckning över vilka åtgärder per vårdområde som är möjliga att rapportera väntetidsprognoser för.

Behörighet och inloggning

För att kunna rapportera väntetider i systemet Utbudstjänst Region Stockholm måste du först registrera dig som användare med rättighet att rapportera på en eller flera enheter. Enheterna du ska rapportera för måste även innehålla relevanta väntetidsåtgärder.

Användarkonto och lösenord till Utbudstjänst Region Stockholm beställer du via serviceförvaltningens servicedesk.

Beställningen ska innehålla följande uppgifter:

 • För- och efternamn på personen som ska ha behörighet.
 • HSA-id på personen som ska ha behörighet.
 • E-postadress till personen som ska ha behörighet.
 • HSA-id för enheten som personen ska rapportera för.
 • Vilka vårdåtgärder ska personen rapportera för? Välj i listan Vårdåtgärder.

Förteckning över vilka åtgärder per vårdområde som är möjliga att rapportera väntetidsprognoser för.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Manual - att rapportera väntetider

  Rapportering görs vid förändringar av väntetider och minst var tredje månad. Som rapportör av väntetider får du ett mejl som påminnelse några dagar innan de datum dina väntetider har som sista giltighetsdatum.

  Vårdutbud i regionen

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utbudsförvaltning beskriver vårdutbudet inom regionen på ett standardiserat sätt. Vårdutbudsinformationen utgår från vårdgivarens avtal med Region Stockholm. Det innebär att vårdgivare inom samma uppdrag presenteras på samma konkurrensneutrala sätt.

  Utbudsinformationen lagras i Utbudstjänst Region Stockholm och ger möjligheter att hämta kvalitetssäkrad utbudsinformation till webbplatser som 1177.se och Vårdutbud i Region Stockholm men även journalsystem och andra likande system kan anslutas.

  Utbudsinformation i praktiken

  Utbudsinformationen ligger idag till grund för visning och sökningar på vårdutbud på både Vårdgivarguiden samt Hitta vård på 1177.se.

  Vårdutbudet listar vårdgivare som har avtal med, eller finansieras av Region Stockholm. Uppgifterna baseras på innehållet i vårdavtalen.

  Utbudet tillgängligt via nationellt tjänstekontrakt

  Utbudsinformationen i Utbudstjänst Region Stockholm finns tillgänglig via det nationella tjänstekontraktet vard- och omsorgsutbud. Anslutning är möjlig både via Region Stockholms regionala tjänsteplattform och den nationella Tjänsteplattformen.

  Teknisk plattform som säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Information om beställning, installation, anslutning och support.

  Kontakt

  För frågor om väntetider och konto för rapportering av väntetider, kontakta:

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

   För frågor om hur vårdutbudsinformation beskrivs:

   Utbudsförvaltningen

   • Uppdaterad: 23 augusti 2022

   • Faktagranskad: 29 oktober 2021

   • Redaktör: Björn Larsson

   • Faktagranskare: Maria Andersson De Vicente, hälso- och sjukvårdsförvaltningen