Till start

Vårdgivarguiden

Här nedan finns en förteckning över vilka vårdområden som ska rapportera prognostiserade väntetider för åtgärder och mottagningsbesök i Utbudstjänst Region Stockholm. Eventuella frågor besvaras av respektive avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vårdområde Typ Åtgärd för att rapportera väntetidsprognos
Allergisjukvård Mottagning Allergisjukvård
Allergisjukvård Mottagning Allergisjukvård, barn
Beroendevård Mottagning Beroendevård
Endokrinologi Mottagning Endokrinologi
Endokrinologi Mottagning Endokrinologi, barn
Endoskopi Operation/åtgärd ERCP
Foniatri Mottagning Foniatri/logopedi – Röst och/eller sväljstörning
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - hjärt- och kärlsjukdomar
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - lymfödembehandling
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - mental hälsa
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - neurologi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - obstetrik, gynekologi och urologi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - onkologi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - ortopedi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - ortopedisk manuell terapi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - pediatrik
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - respiration
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - reumatologi
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - smärta och smärtrehabilitering
Fysioterapi Mottagning Specialiserad fysioterapi - äldres hälsa
Gynekologi Mottagning Gynekologi
Gynekologi Operation/åtgärd Framfall
Gynekologi Operation/åtgärd Gynekologisk kirurgi slutenvård
Gynekologi Operation/åtgärd Gynekologisk kirurgi öppenvård
Gynekologi Operation/åtgärd Livmoder, borttagande
Gynekologi Operation/åtgärd Steriliseringsoperation, kvinnor
Gynekologi Operation/åtgärd Urinläckage, kvinnor
Handkirurgi Operation/åtgärd Finger, kroknande (dupuytrens)
Handkirurgi Operation/åtgärd Hand och handled, borttag av spik, skruv, platta
Handkirurgi Operation/åtgärd Hand, nervinklämning (karpaltunnel)
Handkirurgi Operation/åtgärd Hand, sjukdom i ledhinna eller sena
Handkirurgi Operation/åtgärd Handartrosoperation
Handkirurgi Operation/åtgärd Handkirurgi
Handkirurgi Operation/åtgärd Reumatikeroperation
Handkirurgi Operation/åtgärd/ Tumbasartros (CMC-1-artros)
Hematologi Mottagning Hematologi
Hjärtsjukvård Mottagning Ablationer
Hjärtsjukvård Mottagning Hjärtsjukvård
Hjärtsjukvård Mottagning Hjärtsjukvård, barn
Hjärtsjukvård Operation/åtgärd Elektrofysiologisk undersökning hjärtats retledningssystem
Hjärtsjukvård Operation/åtgärd Elkonvertering
Hjärtsjukvård Operation/åtgärd Hjärtklaff eller kroppspulsåder
Hjärtsjukvård Operation/åtgärd Kranskärl
Hjärtsjukvård Operation/åtgärd PTCA
Hudsjukvård Mottagning Hudsjukvård
Hörsel Operation/åtgärd Utprovning av hörapparat
Hörsel och balans Mottagning Yrselmottagning
Infektionsvård Mottagning Infektionsmottagning
Internmedicin Mottagning Internmedicin
Kirurgi Mottagning Kirurgi, allmän
Kirurgi Mottagning Kirurgi, barn
Kirurgi Mottagning Thoraxkirurgisk mottagning
Kirurgi Operation/åtgärd Gallsten
Kirurgi Operation/åtgärd Hemorojdoperation och andra anala operationer
Kirurgi Operation/åtgärd Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer
Kirurgi Operation/åtgärd Ljumskbråckoperation barn sluten vård
Kirurgi Operation/åtgärd Ljumskbråckoperation barn öppen vård
Kirurgi Operation/åtgärd Ljumskbråckoperation sluten vård
Kirurgi Operation/åtgärd Ljumskbråcksoperation öppen vård
Kirurgi Operation/åtgärd Navelbråck
Kirurgi Operation/åtgärd Obesitasoperation
Kirurgi Operation/åtgärd Sköldkörteloperation
Kirurgi Operation/åtgärd Åderbråck, ej kosmetiska
Kirurgi Operation/åtgärd Ändtarmssjukdom
Kirurgi Operation/åtgärd Ärrbråck
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Arbets-EKG med bedömning
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Bandspelar-EKG
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd CPAP-behandling av snarkare vid sömnapné
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Dygnsblodtrycksmätning
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Ekokardiografi
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Sömnregistrering
Klinisk fysiologi Operation/åtgärd Sömnutredning/sömnapne
Klinisk neurofysiologi Operation/åtgärd Klinisk neurofysiologi
Kärlkirurgi Mottagning Kärlkirurgi
Logopedi Mottagning Logopedi - läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Logopedi Mottagning Logopedi - neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning
Logopedi Mottagning Logopedi - röststörning
Logopedi Mottagning Logopedi - språk- och talstörning
Logopedi Mottagning Logopedi - stamning
Lungsjukvård Mottagning Lungsjukvård
Mag-tarm Mottagning Gastroenterologi
Mag-tarm Operation/åtgärd Gastroskopi
Mag-tarm Operation/åtgärd Koloskopi
Mag-tarm Operation/åtgärd Refluxesofagit
Medicin, barn Mottagning Barn- och ungdomsmedicin
Medicin, barn Mottagning Neuropsykiatrisk utredning barn - ADHD, BUMM
Neurokirurgi Mottagning Neurokirurgisk mottagning
Neurokirurgi Operation/åtgärd Neurokirurgisk operation
Neurologi Mottagning Neurologi
Neurologi Mottagning Neurologi, barn
Njurmedicin Mottagning Njurmedicin
Njurmedicin Operation/åtgärd Njurstensoperation
Onkologi Mottagning Onkologimottagning
Ortopedi Mottagning Barnortopedi
Ortopedi Mottagning Ortopedi
Ortopedi Operation/åtgärd Armbåge och underarm, borttag av spik, skruv, platta
Ortopedi Operation/åtgärd Axel eller skuldra vid smärta
Ortopedi Operation/åtgärd Axelinstabilitet
Ortopedi Operation/åtgärd Axelled (protes)
Ortopedi Operation/åtgärd Axelled, borttag av spik, skruv, platta
Ortopedi Operation/åtgärd Fotled och fot, borttag av spik, skruv, platta
Ortopedi Operation/åtgärd Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta
Ortopedi Operation/åtgärd Höftled protes
Ortopedi Operation/åtgärd Höftled protesbyte
Ortopedi Operation/åtgärd Knäled och underben, borttag av spik, skruv, platta
Ortopedi Operation/åtgärd Knäled protes
Ortopedi Operation/åtgärd Knäled protesbyte
Ortopedi Operation/åtgärd Knäledsartroskopi
Ortopedi Operation/åtgärd Korsband i knä
Ortopedi Operation/åtgärd Operation på ligament i knäled, artroskopisk eller öppen
Ortopedi Operation/åtgärd Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå
Plastikkirurgi Mottagning Plastikkirurgi
Plastikkirurgi Operation/åtgärd Bröstförminskning, inte kosmetisk
Plastikkirurgi Operation/åtgärd Bröståteruppbyggnad efter tumör
Plastikkirurgi Operation/åtgärd Bäcken, borttag av spik, skruv, platta
Plastikkirurgi Operation/åtgärd Hängbuk, plastik
Plastikkirurgi Operation/åtgärd Magsäck eller tarm, vid övervikt
Psykiatri Mottagning Allmän psykiatri
Psykiatri Mottagning Barn- och ungdomspsykiatri
Psykisk ohälsa Mottagning Psykisk ohälsa, barn och unga - första linjen
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – arbetsterapeut
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – dietist
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – fysioterapeut
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – kiropraktor
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – lymfödembehandling
Rehabilitering Mottagning Primärvårdsrehabilitering – naprapat
Reumatologi Mottagning Barnreumatologi
Reumatologi Mottagning Reumatologi
Ryggkirurgi Operation/åtgärd Diskbråck i halsryggrad
Ryggkirurgi Operation/åtgärd Diskbråck i ländryggrad
Ryggkirurgi Operation/åtgärd Kotförskjutning (segmentell smärta)
Ryggkirurgi Operation/åtgärd Kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta
Ryggkirurgi Operation/åtgärd Rotkanalförträngning i ländryggrad
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd Datortomografi
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd Datortomografi, hjärna
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd Kolonröntgen
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd MR-undersökning hjärna
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd MR-undersökning knäled
Röntgen (Radiologi) Operation/åtgärd MR-undersökning ländryggrad
Smärtsjukvård Mottagning Smärtmottagning, specialiserad
Smärtsjukvård Operation/åtgärd Bedömning inför rehabilitering vid långvarig smärta/ utmattningssyndrom
Smärtsjukvård Operation/åtgärd Rehabilitering vid utmattningssyndrom
Smärtsjukvård Operation/åtgärd Smärtrehabilitering
Syncentral Mottagning Syncentral
Tandvård Operation/åtgärd Bettfysiologi
Tandvård Operation/åtgärd Endodonti
Tandvård Operation/åtgärd Odontologisk radiologi
Tandvård Operation/åtgärd Oral kirurgi
Tandvård Operation/åtgärd Oral protetik
Tandvård Operation/åtgärd Ortodonti
Tandvård Operation/åtgärd Parodontologi
Tandvård Operation/åtgärd Pedodonti
Urologi Mottagning Urologi
Urologi Operation/åtgärd Cystoskopi
Urologi Operation/åtgärd Förhudsförträngning
Urologi Operation/åtgärd Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling
Urologi Operation/åtgärd Prostataförstoring
Urologi Operation/åtgärd Pungbråck, vattenbråck (hydrocele testis)
Urologi Operation/åtgärd Testikel, ej nedstigen
Urologi Operation/åtgärd Testikel, ej nedstigen, slutenvård
Ätstörningsvård Mottagning Ätstörningsvård behandling
Ätstörningsvård Mottagning Ätstörningsvård mottagning
Ögonsjukvård Mottagning Skelning
Ögonsjukvård Mottagning Ögonsjukvård
Ögonsjukvård Operation/åtgärd Gråstarr
Ögonsjukvård Operation/åtgärd Kirurgiska åtgärder i ögonlock, tårvägar, ögats bindehinna

Ögonsjukvård

Operation/åtgärd

Laserbehandling vid diabetes och övriga tillstånd i näthinna
Ögonsjukvård Operation/åtgärd Laserbehandling vid glaukom (grönstarr) och efterstarr
Ögonsjukvård Operation/åtgärd Ögonbottenfoto pga diabetes
Öron-näs-halssjukvård Mottagning Öron-, näs- och halssjukvård
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Abrasio i näsan
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Hörselförbättrande operation
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Mellanöredränage
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Näsa, polyper
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Nässkiljevägg, plastik
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Operation av snarkare, sömnapné
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Operation av snarkare, övriga diagnoser
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Tonsillektomi, barn
Öron-näs-halssjukvård Operation/åtgärd Tonsillektomi, vuxen
  • Uppdaterad: 11 april 2022

  • Faktagranskad: 29 oktober 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Maria Andersson De Vicente, hälso- och sjukvårdsförvaltningen