Brödsmule-navigation

Med e-tjänsten Välja ASiH får du som ska remittera till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, hjälp att hitta ASiH-vårdgivare utifrån de geografiska områdena i Stockholms läns landsting.

I tjänsten ser du även platstillgång hos ASiH-vårdgivare i det valda området och kan skriva ut vårdvalsblankett som patienten skriver under.

Användarstöd

Så här kan e-tjänsten Välja ASiH användas:

  1. informera patienten om vårdvalet och ta reda på kommun och/eller stadsel där patienten vill bli vårdad.
  2. gå in i verktyget och genomför steg 1 - välj stadsdel eller kommun som patienten ska få ASiH-vård i.
  3. genomför steg 2 - välj vårdgivare för ASiH-vård. Listan med vårdgivare i området ger information om respektive vårdgivares möjlighet att ta emot patienten.
  4. låt patienten göra sitt val av vårdgivare. Om patienten inte vill eller kan välja remitterar du utifrån rangordningen på vårdgivarna.
  5. markera vald vårdgivare i verktyget.
  6. genomför steg 3 - skriv ut valblanketten som patienten undertecknar.
  7. kontakta vald ASiH-vårdgivare och för över patienten enligt rutin.

Kontakt

För frågor om tjänsten samt teknisk support.

Vårdgivarguiden

Måndag-torsdag 8-16.45, fredag 8-16.15

Relaterad information