Brödsmule-navigation

WIM, Webbaserad inrapporteringsmall, är en elektronisk uppföljningsblankett som är anpassad för regionens olika vårdområden. Syftet är att följa upp verksamheten och se att den drivs enligt gällande avtal.

Blanketten skickas elektroniskt till vårdgivaren. Den ska oftast besvaras en gång per år.

Informationen från WIM kompletteras med annan verksamhetsinformation som rapporteras elektroniskt via vårdgivarens kassa- eller PAS-system.

Kontakt

Kerstin Zetterberg

Marita Pilskog