Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Grundkravet för alla som ska beställa ett e-tjänstekort är att det finns en personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, EK. Informationen i EK förser kortet med kvalitetssäkrade uppgifter såsom namn, arbetsplats och behörighetsgrad.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att alla medarbetare har ett behörigt kort så att de kan använda e-tjänster i sitt arbete.

Webbläsare och operativsystem

För SITHS Admin och Mina sidor krävs att
- Edge körs i Internet explorer-läge.

Krav på operativsystem är
- minst Windows 10.

OBS: De nationella tjänsterna stödjer inte användning av Mac och IOS.

Installera kortläsare

För att ditt e-tjänstekort ska fungera måste du  installera en kortläsare. Här hittar du leverantörer av godkända kortläsare:

Installera programvaran NetID

Du behöver också ladda ner programvaran NetID, se nedan.

OBS! Ibland kan du behöva högerklicka på NetID-länken för Windows och sedan välja "Spara länk som..." för att kunna ladda ner NetID.

Klicka på länken, filen hittas längst ner på sidan under rubriken "NetID Client 1.1.0.37 för macOS...."

Steg för steg-manual för installation av NetID.

Observera att ni måste installera nya SITHS eID-appen för Windows inför förändringarna inom NLS (Nya Lösning SITHS). Införandet av NLS har flyttats fram till januari 2024. Ni måste ha kvar NetID tills hela NLS är slutfört.

Beställningsrutiner

Här följer information om olika sätt att beställa e-tjänstekort. Välj det som passar bäst in på din vårdenhet.

  • Uppdaterad: 6 juli 2023

  • Faktagranskad: 22 juni 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen