Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Grundkravet för alla som ska beställa ett e-tjänstekort är att det finns en personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, EK. Informationen i EK förser kortet med kvalitetssäkrade uppgifter såsom namn, arbetsplats, behörighetsgrad.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att alla medarbetare har ett behörigt kort så att de kan använda e-tjänster i sitt arbete.

Webbläsare och operativsystem

För SITHS Admin och Mina sidor krävs att:
- Edge körs i Internet explorer-läge

Krav på operativsystem är:
- Minst Windows 10

OBS: De nationella tjänsterna stödjer inte användning av Mac och IOS.

Installera kortläsare

För att ditt e-tjänstekort ska fungera måste du  installera en kortläsare. Här hittar du leverantörer av godkända kortläsare:

Installera programvaran NetID

Du behöver också ladda ner programvaran NetID, se nedan.

OBS! Om du använder webbläsaren Chrome behöver du högerklicka på valfri NetID-länk och sedan välja "Spara länk som...".

Steg för steg manual för installation av NetiD.

Observera att ni måste installera nya SITHS eID appen för windows inför förändringarna inom NLS (Nya Lösning SITHS). Införandet av NLS har flyttats fram till hösten 2023. Ni måste ha kvar NetID tills hela NLS är slutfört.

Beställningsrutiner

Här finns en samlad lista på olika förfaranden för att beställa e-tjänstekort. Välj det som passar bäst in på din vårdenhet.

  • Uppdaterad: 15 mars 2023

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen