Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om du snabbt behöver ett e-tjänstekort kan ett så kallat reservkort utfärdas, vilket är ett tillfälligt kort. Reservkort är ett e-tjänstekort utan fotografi och med begränsad giltighetstid.

Kontinuerlig reservkortshantering

Verksamheter med minst fem anställda kan välja att ha en kontinuerlig reservkortshantering via serviceförvaltningens servicedesk.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Enstaka reservkort

  Så här gör du för att få ett enstaka reservkort:

  1. Din verksamhet måste ha vårdavtal med Region Stockholm och du måste ha din personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, Ek.
  2. Betala in 362 kronor (inklusive moms) på bankgiro 5144-9023, ange HSA-id på den person som betalningen gäller för. Skriv ut en betalningskopia.
  3. Fyll i blanketten "Ansvarsförbindelse avseende användning av e-tjänstekort" som sedan ska skrivas under av ansvarig vårdgivare.
  4. Boka tid för utfärdande av reservkort på serviceförvaltningens kortkontor.
  5. Ta med ansvarsförbindelsen, kopia på inbetalningen samt giltig id-handling till e-tjänstekortkontoret, annars kan inte reservkortet utfärdas.

  Observera att id-handlingen måste vara ett fysiskt kort eller pass. Region Stockholm godkänner inte digitala id-handlingar som till exempel en id-handling inlagd i Bank-id, Freja e-id eller liknande.

  Ansvarsförbindelse inklusive ytterligare information: kostnad för kodbrev, certifikat och rutiner för spärrning, felanmälan och förlust.

  Reservkortet kan bara utfärdas till en person på plats som har en giltig id-handling och en personpost i Ek.

  Support och kontakt

  Har du frågor om hur du skaffar ett avtal för kontinuerlig reservkortshantering eller annat som gäller reservkort kan du kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

   • Uppdaterad: 31 oktober 2023

   • Faktagranskad: 31 oktober 2023

   • Redaktör: Björn Larsson

   • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen