Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inera meddelade den 28 april 2023 att den kommande ändringen i bakomliggande system planeras till slutet av januari 2024. Någon närmare tidsplan finns inte i nuläget. Så snart det finns en tidsplan för ändringen uppdateras denna sida med aktuella datum.

Alla befintliga e-tjänstekort utfärdade i Region Stockholm kommer att fungera som vanligt fram till dess att kortets giltighetstid går ut.

Detta händer

 • Under hösten kommer det att vara beställningsstopp på ordinarie e-tjänstekort under ett antal dagar. 
 • Fram till ett visst datum kommer det gå att få ett reservkort.  
 • Under ett antal dagar kommer det vara helt stopp, även för att utfärda reservkort och certifikat till redan utgivna reservkort. Då behöver du som är i tjänst ha koll på kort, pinkod och du kan inte glömma ditt kort hemma.

Detta behöver du som chef göra 

Du som är chef behöver följa upp status i din medarbetargrupp, för att säkerställa att de medarbetare som har ett e-tjänstekort där giltighetstiden går ut efter sommaren skaffar ett nytt i god tid. Beställningsstoppet påverkar även beställning av reservkort under ett antal dagar. De som ska jobba dessa dagar behöver ha koll på sitt kort, sin pinkod och de kan inte glömma sitt kort hemma. 

Om några av dina medarbetare eller konsulter har e-tjänstekort (SITHS-kort) där giltighetstiden går ut efter sommaren, beställer du nya e-tjänstekort till dem som vanligt. Informera dem om att du som chef kommer att beställa ett nytt e-tjänstekort till dem i god tid för att undvika problem.

Vad kan du som medarbetare/student göra?

 • Kolla giltighetstiden på ditt e-tjänstekort.
 • Har du ett kort med giltighetstid som går ut under beställningsstoppet ska du omgående vända dig till din närmaste chef/VFU-samordnare.

Vad är ett e-tjänstekort?

e-tjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Kortet kallas också SITHS-kort. Det används inom Region Stockholms egna verksamheter, hos privata vårdgivare och inom kommunal omsorgsverksamhet. Informationen på denna sida gäller därför alla som har  e-tjänstekort.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vad är ett reservkort?

Reservkort är ett e-tjänstekort utan fotografi och med begränsad giltighetstid. 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänstekortet kan du i första hand vända dig till den som är kontaktperson för e-tjänstekort inom din organisation.

Du kan också kontakta serviceförvaltningens it-portal.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 16 maj 2023

  • Faktagranskad: 16 februari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen