Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 1 december 2023 till 25 januari 2024 är det beställningsstopp för nya e-tjänstekort. Anledningen är att e-tjänstekorten ska moderniseras för att uppfylla högre säkerhetskrav.

Det är en nationell förändring som berör alla regioner, kommuner och privata vårdgivare. Förändringen är ett första steg mot att kunna erbjuda mobila arbetssätt i Region Stockholm.

Alla befintliga e-tjänstekort utfärdade i Region Stockholm kommer att fungera som vanligt fram till dess att kortets giltighetstid går ut.

Det här händer

 • 1 december 2023–25 januari 2024 är det beställningsstopp på ordinarie e-tjänstekort. Om du behöver nytt e-tjänstekort under denna period kommer du endast kunna få ett tillfälligt reservkort.
 • Fram till klockan 12.00 den 23 januari 2024 går det att få ett reservkort.  
 • Från klockan 12.00 den 23 januari–klockan 12.00 den 25 januari är det totalstopp, även för att utfärda reservkort och certifikat till redan utgivna reservkort. Då behöver du som är i tjänst ha koll på kort och pinkod och inte glömma ditt kort hemma.

Det här behöver du som chef göra 

 • Säkerställ att varje medarbetare och konsult kontrollerar giltighetstiden på sitt e-tjänstekort. Om giltighetstiden går ut 1 december–25 januari behöver du omgående beställa nytt. Kort med längre giltighetstid fungerar som vanligt fram till dess att giltighetstiden går ut.
 • Om nyanställda medarbetare eller nya konsulter ska ansluta till ditt team 1 december–25 januari bör du beställa e-tjänstekort redan nu enligt den vanliga beställningsrutinen.
 • Påminn de som ska jobba den 23–25 januari 2024 att vara särskilt noga med att ta med sig sitt e-tjänstekort till jobbet. Dessa dagar går det inte ens att beställa reservkort.

Det här kan du som medarbetare eller student göra

 • Kolla giltighetstiden på ditt e-tjänstekort.
 • Om giltighetstiden går ut under beställningsstoppet ska du omgående vända dig till din närmaste chef eller VFU-samordnare för att beställa nytt kort. Kort med längre giltighetstid fungerar som vanligt fram till dess att giltighetstiden går ut.
 • Om ditt kort går ut i februari 2024 kan du passa på att beställa ett nytt kort före den 1 december, men observera att du i så fall måste hämta ut kortet senast 22 januari, annars makuleras det.

Vad är ett e-tjänstekort?

E-tjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Kortet kallas också SITHS-kort. Det används inom Region Stockholms egna verksamheter, hos privata vårdgivare och inom kommunal omsorgsverksamhet. Informationen på denna sida gäller därför alla som har e-tjänstekort.

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vad är ett reservkort?

Reservkort är ett e-tjänstekort utan fotografi och med begränsad giltighetstid. 

Kontakt

Har du frågor om e-tjänstekortet kan du i första hand vända dig till den som är kontaktperson för e-tjänstekort inom din organisation.

Du kan också kontakta serviceförvaltningens it-portal.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  • Uppdaterad: 20 oktober 2023

  • Faktagranskad: 16 februari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, serviceförvaltningen