Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information till små och medelstora privata vårdgivare

 
Säkerhetsnivån på nuvarande eTjänstekort behöver höjas för användare som behöver fortsatt tillgång till E-hälsomyndighetens läkemedelssystem, till exempel Nationell läkemedelslista, Pascal och TakeCare samt Ineras nationella tjänster, bland annat Nationell patientöversikt. De som inte behöver tillgång till dessa system behöver inte uppdatera sitt kort.

Uppdateringen behöver genomföras senast den 24 mars 2021 för att ha fortsatt tillgång till systemen. Nya kort som beställts från och med den 18 februari 2020 har levererats med det nya certifikatet och behöver därför inte uppdateras.

Bra att veta innan uppdateringen

  • Det är endast ordinarie SITHS-kort som går att uppdatera. Det går inte att uppdatera kort från till exempel. Skatteverket och Telia. Det går heller inte att uppdatera reservkort.
  • Efter uppdateringen blir giltighetstiden för det nya certifikatet detsamma som användarens eTjänstekort.
  • För att uppdatera sitt eTjänstekortet behöver användaren ha sin pinkod för legitimering och pinkod för underskrift. Saknar användaren koder behöver nytt PUK-kodbrev beställas.
  • Bra att veta är att SITHS självadministration har bytt namn till ”Mina sidor”.

Uppdatera programvaran NetiD innan uppdateringen

Du rekommenderas att uppdatera programvaran NetiD till version 6.8.2.38 innan uppdatering av eTjänstekortet.

Den kan du ladda ner här:

Manual för installation av NetiD

Steg för steg manual för installation av NetiD.

Så uppdaterar små vårdgivare sina eTjänstekort

Användarna uppdaterar själva sina eTjänstekort och använder sin PIN-kod för legitimering och PIN-kod för underskrift.

Klicka på länken nedan för att påbörja uppdateringen:

Manual för att hämta tillbaka gamla SITHS-certifikat 

Gäller om du inte kan komma in i dina system efter uppdateringen

Vid problem med uppdateringen kontakta SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Så uppdaterar medelstora vårdgivare sina eTjänstekort

Gäller vårdgivare med egna eTjänstekortansvariga utan eget kortkontor

Förberedelse
Innan alla medarbetare uppdaterar sina eTjänstekort behöver ni planera tillsammans med er IT-leverantör om att installera tillit till det nya certifikatet SITHS e-id Root CA v2 i alla e-tjänster och IdP:er. SITHS e-id används för autentisering.

Hämta SITHS e-id Root CA v2 från Inera:

Börja med att uppdatera ett fåtal kort, testa därefter genom era system för att säkerställa att det fungerar. Därefter kan ni planera utbyte av certifikat på resten av korten.

Användarna uppdaterar själva sina kort
För att uppdatera sitt eTjänstekort behövs PIN-kod för legitimering och PIN-kod för underskrift.

Klicka på följande länk för att påbörja uppdateringen:

Manual för att hämta tillbaka gamla SITHS-certifikat 

Gäller om du inte kan komma in i dina system efter uppdateringen

ID-administratörer uppdaterar sitt kort så sent som möjligt
SITHS-admin har fått ett nytt gränssnitt. ID-administratörer behöver kunna komma in i gamla gränssnittet för att hantera de gamla certifikaten. Om en ID-administratör behöver åtkomst till både gamla och nya gränssnittet under en övergångsperiod behövs dubbla kort.

Du som har ett nyutfärdat eTjänstekort utfärdar ett reservkort som får det gamla certifikatet. Uppdatera därefter det ordinarie eTjänstekortet.

Har du ett eTjänstekort som går ut snart, då kan du istället beställa ett nytt ordinarie eTjänstekort och ha kvar det äldre kortet med gamla certifikatet under övergångsperioden.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2020
  • Faktagranskad: 13 februari 2020
  • Redaktör: Johan Sjöstrand
  • Faktagranskare: Agneta Vifell, Serviceförvaltningen