Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Inom Region Stockholm används eTjänstekort för att komma åt system och information som behövs i en verksamhet. Det kan exempelvis vara vårdinformation hos en annan organisation, så kallad sammanhållen journalföring. Vidare kan du rapportera resultat i vården, kvalitetsregister och föra över administrativ och ekonomisk information.

Beställa eTjänstekort

Grundkravet för alla som ska beställa ett eTjänstekort är att det finns en personpost upplagd i Region Stockholms elektroniska katalog, EK. Informationen i EK förser kortet med kvalitetssäkrade uppgifter såsom namn, arbetsplats, behörighetsgrad.

Det är verksamhetschefens ansvar att se till att alla medarbetare har ett behörigt kort så att de kan använda e-tjänster i sitt arbete.

Använda eTjänstekort

  • Uppdaterad: 9 november 2020

  • Faktagranskad: 11 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Agneta Vifell, Serviceförvaltningen